Wijkbelang Westeinde

Meer verkeersveiligheid door 30km/uur

Douwe Kalmaleane 30 km

Douwe kalmaleane vlakbij het winkelcentrum

In een groot deel van de gemeente Leeuwarden wordt dertig kilometer per uur de maximale snelheid op wegen. In onze wijk geldt de 30km/uur snelheid in alle straten behalve in de Jan Jelles Hofleane.

We zijn benaderd door student Lennard Koopal met de vraag mee te werken aan zijn afstudeeronderzoek. Hij wil onder meer onderzoeken waarom verkeersdeelnemers zich wel of niet aan de maximum snelheid houden, ook wil hij graag weten hoe wij – de wijkbewoners – tegen deze maximum snelheid aan kijken. De verkeersveiligheid in onze wijk is iets wat ons allemaal aangaat en daarom is het belangrijk dat veel wijkbewoners de enquete invullen. Het kost je maar drie minuten van je tijd en je kunt ook nog een cadeaukaart winnen.


Beste wijkbewoner,

30 km/ uur in de wijk: Binnen woonwijken in Nederland geldt over het algemeen de maximumsnelheid van 30 km/uur. Dit is een passende snelheid voor woongebieden en zorgt ervoor dat iedereen zich daar veilig door het verkeer kan bewegen. In mijn afstudeeronderzoek voor Antea Group wil ik (Lennard Koopal, Hogeschool Windesheim) achterhalen waarom verkeersdeelnemers zich wel of juist niet aan deze maximumsnelheid houden.

U mag het mij vertellen: U woont in een wijk waar de maximumsnelheid 30 km/uur is. Dagelijks beweegt u zich door uw wijk. En juist daarom richt ik mij met mijn vragenlijst tot u. Ik ben namelijk benieuwd hoe u aankijkt tegen de maximumsnelheid. Om daar achter te komen vraag ik u 33 eenvoudige vragen te beantwoorden.

Drie minuten van uw tijd: Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 3 minuten. Ik waardeer het enorm dat u mij wilt helpen. Allereerst omdat ik daarmee een uitspraak kan doen over wat er voor nodig is om de maximumsnelheid binnen uw woonwijk te laten naleven. En daarnaast omdat ik uw gemeente en wijkraad/ -vereniging hiermee gerichte aanbevelingen kan doen.  

Inzicht bieden: De keuze ligt hierna bij uw gemeente en wijkraad/ -vereniging om daadwerkelijk iets met de aanbevelingen te gaan doen. Met mijn nieuwe inzichten draag ik sowieso mijn steentje bij aan de verkeersveiligheid in Nederland.

Bedankt! Als blijk van dank verloot ik, onder alle inzendingen, 6 cadeaukaarten. Vergeet daarom niet om aan het einde van de enquête uw naam en e-mailadres achter te laten.  

Mede namens mijn opdrachtgever Antea Group alvast bedankt voor uw deelname, 

Lennard Koopal
Student Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit
Hogeschool Windesheim (Zwolle). 

Link naar enquête:  

https://www.survio.com/survey/d/Afstudeeronderzoek