Stadsdienst lijn 1

Arriva is van plan per december 2021 te stoppen met de stadsdienst lijn 1 Westeinde. De reden is dat te weinig mensen gebruik maken van de bus. Corona heeft nauwelijks invloed op deze beslissing, ook in andere stadswijken komen er aanpassingen voor de stadsbus. Arriva biedt aan om een buurtbus of wijkbus op te zetten. De wijkbus rijdt dan volgens een bepaalde dienstregeling en met inzet van vrijwilligers. Lees meer over dit plan en meld je aan als je belangstelling hebt.  Andere reacties over dit onderwerp zijn ook welkom. Klik op de bijlage voor meer informatie.

Kruispunt Crystalic gaat flink op de schop

Gisteren in de Leeuwarder Courant: Kruispunt Crystalic Leeuwarden gaat flink op de schop. De aanpassingen zijn nodig voor een betereverkeersafwikkeling en voor meer veiligheid want de verkeersdrukte neemt steeds meer toe. Dat is helaas ook duidelijk merkbaar aan het verkeerslawaai dat in toenemende mate over onze wijk spoelt. In het artikel van Edwin Boers lees je welke plannen de komende tijd worden uitgevoerd. Foto LC

Herfst

De herfst is begonnen, in plaats van bloemen versieren paddenstoelen de bermen hier en daar. De hanging baskets die dankzij de commissie Leefomgeving op meerdere plaatsen in de wijk hangen, zorgen nog een beetje voor zomergevoel 🙂

In de beweegtuin

Het is vakantie en hoe leuk is het om lekker in de beweegtuin te spelen! Intussen groeien de appels, peren en Japanse wijnbesjes totdat ze plukrijp zijn. De Japanse wijnbes is familie van de framboos en braam, en geeft heerlijke friszure besjes. Als de stekelige ‘doosjes’ opengaan, kun je die lekkere besjes plukken 🙂

Een gezonde leefomgeving

Groen is belangrijk voor een goed leefklimaat voor mens en dier. Een groene omgeving zorgt voor een gezonde omgeving, bevordert de biodiversiteit en de aantrekkingskracht van een stad of dorp. Ook het klimaat heeft baat bij zoveel mogelijk bomen en planten. Bewoners uit stad of dorp raken meer en meer betrokken bij hun eigen groene omgeving en starten initiatieven om meer te doen met het groen in de buurt. Het openbare groen is van ons allemaal. Daarom wil de gemeente Leeuwarden graag weten wat je vindt van het groen in de gemeente.

Kijk op www.leeuwarden.nl/groen voor de enquête.

Foto Prinsentuin: gemeente Leeuwarden

Overleg in de Oranjezaal

Een overleg in de imposante Oranjezaal van het stadhuis, dat gebeurt niet vaak! Omdat Eeltsje’s Hiem nog gesloten is, waren Geertje en de commissie Leefomgeving uitgenodigd in de Oranjezaal. Onder het toeziend oog van de voormalige vorsten van ons land, bespraken zij met wethouder Sjoerd Feitsma en wijkmanager Rikkie Hagen het wel en wee van onze wijk. Onderwerpen als groenvoorziening en verlichting werden besproken, maar ook de wens voor meer overleg met de wethouder👍

En… intussen wordt door een pas opgerichte werkgroep met drie bestuursleden en drie vrijwilligers in kaart gebracht, welke maatregelen nodig zijn om in de toekomst bepaalde activiteiten in Eeltsje’s Hiem mogelijk te maken. Hoe mooi is dat!! 🙂

Poptawei helemaal klaar!

De werkzaamheden aan de Poptawei zijn helemaal afgerond. Door de vernieuwde T-kruising Poptawei/Jan Jelles Hofleane kan het autoverkeer zonder af te slaan, onze wijk inrijden. De nog ontbrekende markering op de rijweg en het fietspad is recentelijk aangebracht. Op het fietspad is de de markering zodanig dat er een scheiding is tussen fiets- en voetpad. De bermen zijn ingezaaid met een grasmengsel. Volgens de maaikaart van de gemeente zullen de bermen twee keer per jaar worden gemaaid. Dat betekent dat er uiteindelijk een mooie vegetatie ontstaat voor insecten 🙂 De medewerkers van de gemeente en de aannemer kunnen terugkijken op een geslaagd project. Onze commissie Leefomgeving was nauw betrokken bij de voorbereidingen van dit project.

Yes! Een nieuw trottoir!

Peter van der Leij spotte de start van werkzaamheden aan de Douwe Kalmaleane. Hij mailde: ‘Yes, eindelijk wordt een van de slechtste stukken trottoir in Westeinde aangepakt!’

Foto: Peter van der Leij

Het is zover, de nieuwe speeltoestellen zijn geplaatst!

Op de speelplek aan de Tsjibbe Geertswei stonden al speeltoestellen voor de kleuters, en nu staat er voor de iets oudere kids óók een speeltoestel. Het is een klim/klauter toestel met een touwladder en een glijbaan dat meer uitdaging biedt, hoe leuk is dat! Een poosje geleden is er een bank geplaatst zodat je je kind al relaxend in de gaten kunt houden.  De speelplek aan de Gerben Colmjonwei is uitgebreid met een nestschommel en een nieuw tuimelrek, óók zo leuk 🙂 Bovendien zijn hier een poosje geleden de kleine doelen vervangen door grotere, en is een van de banken verplaatst. Echt fijn voor de kids in Westeinde dat er zoveel speelmogelijkheid is, en vooral nu we meer thuisblijven. Onze commissie Leefomgeving heeft al dit moois voor elkaar gemaakt, heel erg bedankt! En… blijf letten op de anderhalve meter afstand 🙂

20200416 150426 20200416 165514

Schoon zand en nieuwe speeltoestellen

Goed nieuws voor de buiten spelende kids: deze week wordt onder bepaalde speeltoestellen in onze wijk het onkruid en het gras verwijderd. Daarnaast wordt het zand opgeschoond en/of aangevuld. De gemeente voert deze werkzaamheden ook uit in andere wijken, het is niet bekend wanneer Westeinde aan de beurt is. Tijdens de werkzaamheden kunnen de betreffende speeltoestellen eventjes niet worden gebruikt.

Er is nog meer goed nieuws! Donderdag 16 april plaatst de firma Boerplay de nieuwe speeltoestellen op de speelvelden aan de Tjibbe Geertswei en de Gerben Colmjonwei. Hoe leuk is dat! Het terrein aan de Paulus Akkermanwei is ook niet vergeten: de nieuwe speeltoestellen zijn besteld en worden later geleverd. Nog even geduld 1f642

En… blijf letten op de anderhalve meter afstand 🍀

Spelen kan gelukkig nog steeds

Het is stil in onze wijk en, hoe vreemd het ook klinkt, dat is hartstikke goed. Op straat spelen kan gelukkig nog steeds. Op het speelveld aan de Gerben Colmjonwei zijn sinds een paar maanden twee mooie nieuwe voetbaldoelen geplaatst, en twee iets grotere op het veld bij de voetbalkooi. Verder zijn op deze plek ook twee korfbalpalen geplaatst, die tijdens een wijkfeest ook kunnen functioneren als de buitenste palen van twee volleybalvelden. Hoe mooi is dat! In 2021 gaan we het beleven  De korfbalpalen komen uit de gemeentelijke opslag en waren gratis; de voetbaldoelen zijn bekostigd door onze commissie Leefomgeving. Als je gaat voet- of korfballen dan kan dat met maximaal drie personen, en let op de anderhalve meter afstand.

Slauerhoffweg Leeuwarden deels afgesloten voor verkeer

Een deel van de oostelijke rijbaan van de Slauerhoffweg in Leeuwarden is van 6 april 7.00 uur tot en met 15 mei 17.00 uur afgesloten voor verkeer. Verkeer vanaf Bedrijven- en Winkelpark De Zwette (Zwette IV) naar het kruispunt Harlingerstraatweg/Westeinde is gestremd vanaf de rotonde Balthasar Bekkerwei/Fryslânplein/Slauerhoffweg. Verkeer vanaf het kruispunt naar Zwette IV, het Fryslânplein en de Slauerhoffbrug kan altijd doorgaan. De omleidingsroute is met borden aangegeven en loopt via de Slauerhoffweg, Fahrenheitweg en Heliconweg. De afsluiting is nodig voor het maken van twee nieuwe verkeersaansluitingen, namelijk een aansluiting op de Francois Haverschmidtwei en een nieuwe aansluiting als toegang naar Wetterskip Fryslân en de Elfstedenhal. Deze aansluitingen dragen bij aan een betere doorstroming van het verkeer na de gebiedsontwikkeling bij het WTC.

 

Het WTC-gebied ondergaat de komende jaren een metamorfose. De bouw van een nieuw voetbalstadion voor Cambuur zorgt voor meer dynamiek in het gebied in combinatie met winkels, horeca en indooractiviteiten (leisure). Er komen twee supermarkten en het nieuwe Cambuurstadion biedt onderdak aan onderwijs: ROC Friese Poort. Kijk voor meer informatie hierover op www.leeuwarden.nl/wtccambuur.

Kleine verbeteringen voor een veiliger Douwe Kalmaleane

De gemeente realiseert dit jaar aanvullende verkeersmaatregelen voor de Douwe Kalmaleane. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan wensen van wijkbewoners. Door de snelheidsremmers wordt verwacht dat het autoverkeer langzamer gaat rijden, en sluipverkeer wordt ontmoedigd. De commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde heeft het afgelopen half jaar intensief overleg gehad met team Verkeer & Vervoer van de gemeente. Het nog niet bekend wanneer de werkzaamheden starten. Lees in de bijlage meer over de verbeteringen.

Openbaar vervoer  in Westeinde bedreigd? (2)

Na de vraag van de commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde via wijkbelangwesteinde.nl ,  via de facebookpagina Wijkbelang Westeinde en via een digitale NieuwsFlits zijn er 12 reacties.

De aanbevelingen Wijkbelang Westeinde, commissie Leefomgeving tezamen met de reacties van wijkbewoners is dit samengevat in de volgende punten:

  • dat de huidige situatie van lijnbus – rondje Westeinde en halfuursdienst– moet blijven al is het alleen al voor de oudere inwoners
  • dat goede overdekte fietsenstallingen aan de Poptawei en winkelcentrum gewenst zijn
  • dat het behoud van buslijn via de Poptawei van en naar de dorpen voor Westeinde belangrijk is.

‘Westeinde’ heeft hiermee gereageerd op het Ontwerp Programma van Eisen Busvervoer Fryslân. De provincie Fryslân gaf een ieder gelegenheid te reageren voor 17 maart 2020.

Lees meer hierover in de bijlage onderaan deze pagina.

Moestuintjes in Westeinde

We hebben in onze wijk pruimenbomen, appelbomen, een hazelnoot en óók nog moestuintjes! Naast Pieter Jelles Impuls zijn een aantal tuinbedden aangelegd die wijkbewoners in gebruik mogen nemen. Als tegenprestatie is het de bedoeling belangstellende leerlingen af en toe iets over de tuin te vertellen. Neem gerust een kijkje of neem via mail contact op met deelschoolleider Ralph de Jong. Dit artikel staat in de nieuwe BuitenWesten met een foutje in het mailadres. Het juiste mailadres van Ralph is: rjong@pj.nl Worteltjes of aardbeien uit eigen moestuin, hoe leuk is dat 🙂

Commissie Leefomgeving op excursie bij PEC Zwolle

Zaterdag 29 februari heeft de werkgroep mobiliteit WTC/Cambuur, waaraan ook de commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde deelneemt, een wedstrijd van PEC Zwolle bijgewoond. Toen de spelersbus van Cambuur de parkeerplaats opreed, zorgde dit even voor verwarring bij de verkeersregelaars. Maar na een verhelderend gesprek mochten ze doorrijden, en werden ze verwelkomd door de algemeen manager van PEC Zwolle: Jeroen van Leeuwen. Vervolgens kregen ze een lezing over het mobiliteitsplan van PEC Zwolle. Met een heel goed communicatieplan en het inzetten van verkeersregelaars zijn het aantal klachten uit de omringende wijk afgenomen, maar nog niet helemaal opgelost. Tijdens een wandeling door de wijk werd voor hun ogen op de stoep geparkeerd. In Leeuwarden wordt een volledig nieuw stadion wordt gebouwd, dat is een groot verschil met de situatie in Zwolle.

Van de bezoekers van het MAC3PARK stadion (PEC-stadion) komen 60% uit Zwolle en 40% buiten Zwolle. PEC Zwolle wil het fiets gebruik stimuleren door bij voorbeeld een korting te geven op een seizoen kaart. Voor de wedstrijd worden er 31 verkeersregelaars ingezet. Na de wedstrijd zijn er nog maar zes nodig voor een vlotte doorloop van het verkeer.

PEC Zwolle rekende in knotsgekke slotfase alsnog af met Vitesse 4 – 3!

Met dank aan Facebook van de Vosseparkwijk. Foto: De Stentor Zwolle

Openbaar vervoer in Westeinde bedreigd?

De busdienst lijn 1 tussen het busstation en Westeinde kan niet uit, in het verleden waren er al plannen om deze lijn op te heffen, maar dankzij tussenkomst van een wethouder die het OV belangrijk vond, bestaat hij nog.
Maar het kan nog steeds niet uit doordat er te weinig mensen gebruik van maken, net als overigens meerdere stadsbuslijnen in Leeuwarden.
Daarom is Arriva continu bezig om te proberen deze lijnen rendabeler te maken. De route van lijn 1 is om die reden al verlegd naar de Slauerhoffweg om te profiteren van de leerlingen van ROC Friese Poort.

Lees meer hierover in de bijlage onderaan deze pagina.

Verkeershinder door grootonderhoud (5)

Tot begin januari is er verkeershinder op de Poptawei. Op donderdag 19 december is het laatste beton gestort. Wanneer het beton voldoende sterkte heeft gekregen, de strepen zijn aangebracht en de bermen zijn aangevuld verdwijnen de hekken om het fietspad. Hiermee is de stremming dan voorbij.

Een gedeelte van het vernieuwde fietspad tussen Leeuwarden en Marsum was binnen een dag stuk gereden. Dit ondanks dat de aannemer voorzieningen had getroffen. Een brommerrijder dacht dat hij wel over het vers gestorte beton kon rijden. Maar na 200 m bleek dat toch niet zo goed idee te zijn en reed datzelfde stuk weer terug. De sporen die hij achterliet waren zo diep dat een heel stuk fietspad op nieuw gestort moest worden. Dit is intussen gerealiseerd.

De ontbrekende markering op de hoofd rijweg wordt in het voorjaar alsnog aangebracht.

Voor vragen over de uitvoering kun je contact opnemen met Haije Stellingwerf die het werk begeleidt namens de gemeente. Hij is bereikbaar via 14058 en 06-43365343.

Poptawei tot Jan Jelles Hofleane na vrijdag 15 november weer open

Vrijdag 15 november wordt het wegvak geasfalteerd vanaf de weg naar de vliegbasis tot aan de eerste afslag links in Westeinde (Jan Jelles Hofleane). Daarna kan dit deel van de Poptawei weer worden gebruikt. Alles verloopt tot nu toe precies volgens de planning. De kans is klein maar mocht er vertraging optreden, dan wordt het wegvak één werkdag later in gebruik genomen (na maandag 18 november). Met ingang van 18 november wordt het laatste deel, fase 4, tussen de Jan Jelles Hofleane en de Douwe Kalmaleane aangepakt, dit deel is nog wel gestremd. Hier wordt vanaf 18 november tot en met 6 december gewerkt. U heeft onlangs een brief ontvangen waarin staat vermeld, dat de Poptawei na 6 december weer open is. Het grootste deel kan nu alweer worden gebruikt. Goed nieuws voor de pendelaars tussen Westeinde en Marsum en voor de bereikbaarheid van winkels, OBS de Pôlle, sportverenigingen, de Bôlekoer en het tuincentrum.

Geert Verf, Dorpsbelang Marsum

Fietspad vanaf de Harlingerstaatweg

Het fietspad vanaf de Harlingerstaatweg naar Westeinde nu officieel. Sinds 28 oktober 2019 staat er vanaf de Harlingerstraatweg het verkeersbord ‘Verplicht fiets / bromfietspad’. Het bord ontbrak sinds de aanleg van dit fietspad naast het al bestaande voetpad op de voormalige spoorbaan naast de Montessori High School. Het bord geeft aan dat het een verplicht fiets / bromfietspad is. Als je op een (snor)fiets of snorscooter of brommer rijdt mag je ook gebruik maken van dit fietspad. Steeds meer bewoners uit de wijk Westeinde maken gebruik van deze verbinding tussen het Europaplein en de wijk.

Verkeershinder Poptawei door groot onderhoud (3)

Verkeershinder Poptawei door groot onderhoud aan asfaltverharding. De werkzaamheden verlopen volgens planning. De herinrichting T-kruising Poptawei / Jan Jelles Hofleane is t/m 25 oktober. Tijdens deze uitvoeringsfase is de weg gestremd voor doorgaand verkeer. Fietsverkeer blijft wel mogelijk. In de bijlagen de bewonersbrief van 2 oktober 2019 met de omleidingen voor auto’s. Tot het eind van dit jaar zijn er werkzaamheden en verkeershinder op de Poptawei. De gemeente voert asfaltonderhoud aan de Poptawei uit. De commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde is nauw bij de voorbereidingen betrokken.

Het werk wordt in fasen uitgevoerd tot en met oktober wordt de T-kruising gereconstrueerd.

Vervolgens werkvak fase 2 aangepakt het gedeelte van de gemeentegrens tot de Famylje Tammingaleane – een lengte van 475 m. Werkvak fase 3 is het gedeelte van de Famylje Tammingaleane tot de Jan Jelles Hofleane. Werkvak fase 4 het gedeelte Jan Jelles Hofleane tot de Douwe Kalmaleane en tot slot werkvak fase 6 de fietssnelweg. Het fietspad wordt over een lengte van 450 m vernieuwd bij de aansluiting met de Jan Jelles Hofleane. De fietsers maken dan gebruik van het vernieuwde T-kruising. Volgend jaar worden de bermen ingezaaid.

Verkeershinder zal er zijn van september tot eind van dit jaar. Stremmingen en omleidingen worden door middel van borden aangegeven. De gemeente houdt een groot deel van de wijkbewoners op de hoogte met huis-aan-huis buurtbrieven en publicaties via de gemeentesite en regionale media. Volg de herinrichting van de Poptawei op wijkbelangwesteinde.nl  Op deze site staan ook de omleidingsroutes.

Voor vragen over de uitvoering kun je contact opnemen met Haije Stellingwerf die het werk begeleidt namens de gemeente. Hij is bereikbaar via 14058 en 06-43365343.

Het vorige bericht is van 23 juni 2019: Verkeershinder door groot onderhoud

Bijlagen: Bewonersbrief Poptawei van 2 oktober 2019, kaart met de omleiding voor auto’s uitvoerings fase 1, 2, 3 en 4.

Herstelwerkzaamheden aan de trottoirs

De straatmakers zijn half september gestart met herstelwerkzaamheden aan de trottoirs in de Dr. Wumkeswei. Voor dit jaar staan er werkzaamheden op het programma in de omgeving van de Dr. Wumkeswei en Obe Postmawei. De trottoirs van deze locatie worden opnieuw bestraat en kinderwagen- en rollatorproof gemaakt. Het gedeelte fiets-voetpad van de Rixtwei naar het bruggetje wordt bestraat in de rode kleur.

Het overzicht geeft aan waar de herstelwerkzaamheden zijn.

Straatwerk20190917
Overzicht van herstraatwerk aan trottoir

overzicht2
Overzicht vervangen van verharding fiets- voetpad in rode kleur

Voor vragen over de uitvoering kun je contact opnemen met de gemeente. Dit kan via het contactformulier van melding-woon-werk-en-leefomgeving, het telefoonnummer 14058 of WhatsApp 06-43365223.

Nieuwsbrief Wijken en Dorpen van september 2019

De digitale nieuwsbrief met interessante informatie voor wijken en dorpen wordt door de gemeente uitgegeven. In deze nieuwsbrief kun je meer te weten komen over project ‘Groene stad en dorpen’ of hoe je een melding of een klacht kunt doen. We plaatsen de nieuwsbrief voortaan op Facebook en onze website.

image002

Het grasveld in de Fedde Schurerwei

Het grasveld in de Fedde Schurerwei wordt nooit door de gemeente gemaaid. Dat is niet fijn voor de jonge voetballertjes uit de buurt en daarom wordt het gras al drie jaar lang elke week gemaaid door Gerard Oosterop, Ludo van der Veen en Jermaine Stienstra. Gerard en Ludo hebben er zelf een grasmaaier voor aangeschaft! Stel je voor: het is 2029: tijdens een interview antwoordt een beroemde voetballer op de vraag waar hij voetballen heeft geleerd: ‘Op een strakke grasmat in de Fedde Schurerwei in Westeinde!’. Op de foto zie je Ludo en Jermaine in actie. Supergoed mannen!! ⚽️

Foto: Peter van der Leij

Geert Aeilco Wumkes

In onze wijk is een straat vernoemd naar Geert Aeilco Wumkes. Wilt u meer weten over deze veelzijdige man die allerlei functies en activiteiten op zijn naam heeft staan? Tresoar organiseert donderdag een symposium ter ere van hem. In drie lezingen wordt ingegaan op verschillende aspecten uit het leven van Dr. Wumkes. Meer informatie is te vinden via www.tresoar.nl bij Nieuws en agenda.

Publiek is welkom op deze Wumkes-middag op donderdag 12 september in Tresoar. De inloop is om 14.30 uur en de lezingen worden gehouden tussen 15.00 – 16.30 uur. Aan het einde van het symposium is er een hapje en een drankje.

Persbericht Vliegbasis Leeuwarden

Geachte redactie/relatie,

Na een zomerbreak van twee weken wordt de Fighter Weapons Instructor Training (FWIT) voor F-16 vliegers uit Europa hervat vanaf vliegbasis Leeuwarden. Vanaf maandag 12 augustus tot en met vrijdag 1 november 2019 vindt het laatste deel van de opleiding plaats. In deze fase wordt er voornamelijk veel boven land gevlogen om te kunnen oefenen met gesimuleerde doelen op de grond. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de F-16’s langduriger zichtbaar en hoorbaar zijn vanaf de grond.

Voor meer informatie verwijzen we u naar het persbericht in de bijlage.

Vriendelijke groeten,

Sectie Communicatie Vliegbasis Leeuwarden
Koninklijke Luchtmacht
Ministerie van Defensie

Vliegbasis Leeuwarden | Keegsdijkje 7 | 8919AK Leeuwarden |
…………………………………………………………………………..
Lw.communicatie@mindef.nl

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑