Het graf, de familie & de beker

De oude graftombe van de familie Dorhout vlak buiten onze wijk, bracht programmamaker Douwe Talma op het spoor van de opmerkelijke geschiedenis van deze familie. Samen met de 12e generatie van deze familie – Pieter Dorhout (86) uit Groningen – duikt Talma in de documentaire ‘Het graf, de familie & de beker’ in een verhaal over grote rijkdom, maar ook de ondergang van de vervlogen generaties Dorhout die ooit zo belangrijk waren voor Leeuwarden. Een zoektocht die leidt langs macabere verhalen en diverse plekken in en om de stad. Een onbekend verhaal bol van Leeuwarder geschiedenis met een verrassend actueel tintje 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=bXD9j9NTn4s

Foto en beeldmateriaal LEO Middelse

Uit de oude doos

Peter van der Leij ontmoette een tijdje geleden onze oud-voorzitter Anton Doele. Ze raakten aan de praat over filmpjes die zo’n 25 jaar geleden zijn gemaakt. Hoe leuk zou het zijn om deze openbaar te maken. We hebben een eigen YouTube kanaal aangemaakt waarop de filmpjes zijn te zien. Er zijn prachtige beelden van de wijk, van Menno die met een enorme doos frikadellen door juichende kinderen wordt begroet, wijkbewoners die worden geïnterviewd, beelden van een wijkfeest etc. Teveel om op te noemen, kijk maar snel 🙂

Heb je zelf een video materiaal stuur dan een mail naar prcom@wijkbelangwesteinde.nl

Filmbeelden van het Westeinder wijkfeest 1987.
Gemaakt door Anton Doele en Rinus Hoitinga.
Filmbeelden van het Westeinder wijkfeest 1988.
Gemaakt door Anton Doele en Rinus Hoitinga.
Reportage van Radio Mercurius ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Westeinde.

Gespreksavonden Aardgasvrij wonen

Na de informatieavond Aardgasvrij wonen op 1 juni j.l., organiseert de gemeente diverse gespreksavonden (digitaal) voor hun inwoners over de stappen richting een aardgasvrij Leeuwarden. De gemeente nodigt u van harte uit om deel te nemen aan deze avonden.


Gespreksavonden Aardgasvrij wonen
Via advertenties in lokale kranten, via onze websites, Facebook en posters door de hele gemeente worden inwoners uitgenodigd voor Digitale gespreksavonden:

14 juni  19.30 uur         Regio Midden    Stad Leeuwarden, Goutum en De Zuidlanden

22 juni  19.30 uur         Regio Zuid          Wergea, Wirdum, Warten, Grou, Baard, Easterlittens, Reduzum, Wytgaard, Jellum, Mantgum, Jirnsum, Huns, Hilaard, Bears en omstreken

De gemeente vraagt u ook of u mee wilt helpen de bijbehorende informatie bij inwoners onder de aandacht te brengen via uw eigen kanalen. Zodat zoveel mogelijk inwoners informatie kunnen krijgen, hun vragen kunnen stellen en kunnen meepraten over wat belangrijk is bij de overgang naar aardgasvrij wonen.

De gemeente vraagt inwoners om mee te denken en te vertellen wat voor hen belangrijk is
Er worden er 3 gespreksavonden georganiseerd. Hierbij is Leeuwarden opgesplitst in 3 gebieden. Deze staan in de poster vermeld. Waarbij zij ook in willen gaan op de mogelijkheden voor dat specifieke gebied en vervolgens met inwoners in kleinere (digitale) groepen het gesprek willen aangaan over wat er voor hen belangrijk is bij het verduurzamen van de woningen en het stap voor stap aardgasvrij maken van de woning.

Waar terecht met vragen?
Ter ondersteuning van de campagne, is er informatie op Energieloketleeuwarden.nl/stapvoorstap  geplaatst. Hier staan de ‘meest gestelde vragen’. En een ‘stappenplan’, voor als inwoners nu graag al stappen richting aardgasvrij wonen willen zetten.

Mocht u naar aanleiding van deze campagne vragen hebben, zie:


Eind 2021 een visie op alternatieve warmtebronnen voor wijken en dorpen

Met de uitkomsten van de eerder gehouden enquête en doormiddel van de gesprekken met inwoners en andere betrokken partijen, wordt dit jaar in kaart gebracht wat mogelijke alternatieve warmtebronnen kunnen zijn voor een wijk of dorp en wanneer deze van het aardgas af kunnen op een haalbare en betaalbare manier. De Warmtevisie wordt daarna eind 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna gaat de gemeente wijk voor wijk aan de slag met stappen richting aardgasvrij wonen. In samenspraak met de wijk via een haalbaar en betaalbaar plan op maat.

Een nieuwe IKC Albertine Agnes!

Onderwijswethouder Hilde Tjeerdema van de gemeente Leeuwarden heeft vanmorgen (maandag 31 mei) samen met de kinderen van Dalton IKC Albertine Agnes een grote ‘artist impression’ van het toekomstige IKC-gebouw onthuld. Daarmee is in het Valeriuskwartier nu duidelijk zichtbaar hoe mooi de nieuwbouw van dit Integraal Kindcentrum aan de Euterpestraat gaat worden, het volgende gezamenlijke nieuwbouwproject van PCBO Leeuwarden en Sinne Kinderopvang.

Lees meer in het bijgevoegde PDF.

Gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur

Beste omwonenden en belanghebbenden,

De afgelopen maanden hebben we doorgewerkt aan de herinrichting van het projectgebied WTC Cambuur. Daar gaan we de komende tijd mee verder om het terrein op tijd klaar te maken voor de opening van de supermarkten later in het voorjaar. Via deze weg geven wij u een korte update. Over enkele weken verwachten we uitgebreidere informatie te kunnen geven in een nieuwsbrief die we deur aan deur verspreiden in de Schrijversbuurt en omgeving.

  1. Eco sloot en geluidsscherm: Door het zeer koude en natte weer enkele weken terug lag het werk aan de eco sloot en de geluidswand even stil. We kunnen nu weer verder met het graven van de sloot achter het geluidsscherm. Dit gebeurt met klein materieel. Na afronding van de eco sloot zal ook het groen bij het hek worden hersteld of aangevuld.
  2. Herinrichting voor terrein voor supermarkten: we gaan verder met de werkzaamheden om het terrein voor de supermarkten in te richten. Zo leggen we de laatste riolering aan en gaan we verder met het straatwerk. De aanleg van kabels en leidingen voor de nutsvoorzieningen begint volgende week, in week 12. Dit zijn werkzaamheden die de aannemer eveneens met klein materieel uitvoert.
  3. Asfalteringswerkzaamheden: In week 16 is de afslag van de Heliconweg naar de Schrijversbuurt voor minimaal een week dicht. Dit is nodig om de asfalteringswerkzaamheden die eerder zijn uitgevoerd af te ronden. Over de precieze werkzaamheden en planning informeren wij u voorafgaand aan het werk uitgebreider via een nieuwsbrief.

Heeft u vragen over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Harold Rakers, via telefoonnummer (058) 233 8656 of via het e-mailadres harold.rakers@leeuwarden.nl.

Algemene informatie over het project vindt u op www.leeuwarden.nl/wtccambuur. Algemene vragen over het project kunt u stellen via het emailadres wtccambuur@leeuwarden.nl.

Lente aan de Jan Jelles Hofleane!

De crocusjes en de witte boshyacinten bloeien volop, de eerste bijen weten ze al te vinden. En heb je op een zonnige dag al een vlinder gezien? De vogels hebben het ook druk en nog even dan word je ’s ochtends wakker bij een vogelconcert 🙂

Sneeuw- en ijspret

Deze winterse week startte zondag 7 februari ijskoud en code rood was van kracht voor sneeuwjacht in het hele land. Maar de dagen daarna was het feest! De sleden kwamen tevoorschijn, er werden sneeuwpoppen gemaakt en hier en daar vescheen een heuse sneeuwhut. Sinds donderdag wordt praktisch op elk slootje in Westeinde geschaatst en gespeeld; overal klinken vrolijke kinderstemmen. Het is elke dag prachtig weer en jong en oud genieten volop van deze welkome vrolijkheid tijdens de lockdown 🙂

winterpret

Sneeuwpret

Gisteren liet koning Winter zich van zijn venijnigste kant zien maar vandaag heeft hij een beter humeur. Sneeuwpret in onze wijk 🙂

Koperen Oliekan voor Zonnepark Westeinde

‘Ons’ Zonnepark Westeinde is genomineerd voor de Koperen Oliekan!! Hoe mooi is dat! Deze prijs van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) gaat ieder jaar naar het leukste, beste, interessantste project op het gebied van energie en energiebesparing dat door het fonds (mede)gefinancierd is. Zonnepark Westeinde is hartstikke grutsk op die nominatie, en wil de Koperen Oliekan dit jaar graag winnen. De onverwachte geluidshinder van het park bij een aantal omwonenden was een tegenvaller. Gelukkig is het bestuur van de Stichting Westeinde Energieneutraal in goed overleg met hen om een oplossing te bewerkstelligen. Meer over het park leest u in de september-editie van de BuitenWesten.

Steun Zonnepark Westeinde en help mee om de prijs te winnen! Stem tot en met 18 september 10.00 uur via de volgende link: https://www.fsfe.frl/verkiezing-2019/

Foto: Simon van der Woude

Nieuwe naam voor appartementencomplex aan de Eeltsje Folkertsmawei

De bewonerscommissie van het appartementencomplex aan de Eeltsje Folkertsmawei wilde graag een naam voor hun gebouw. De 37 bewoners kozen voor: Folkertsma Hiem. En kijk eens hoe mooi de naam in verlichte letters op de gevel staat! Sonny de Haan is secretaris van de commissie, hij is een actieve en hulpvaardige man die bewoners graag helpt met de tv of computer. Ook de andere leden van het bestuur zijn actief, en zorgen naast praktische zaken ook voor een stukje gezelligheid. Het is vast fijn wonen in Folkertsma Hiem.

Moestuintjes in Westeinde

We hebben in onze wijk pruimenbomen, appelbomen, een hazelnoot en óók nog moestuintjes! Naast Pieter Jelles Impuls zijn een aantal tuinbedden aangelegd die wijkbewoners in gebruik mogen nemen. Als tegenprestatie is het de bedoeling belangstellende leerlingen af en toe iets over de tuin te vertellen. Neem gerust een kijkje of neem via mail contact op met deelschoolleider Ralph de Jong. Dit artikel staat in de nieuwe BuitenWesten met een foutje in het mailadres. Het juiste mailadres van Ralph is: rjong@pj.nl Worteltjes of aardbeien uit eigen moestuin, hoe leuk is dat 🙂

De Dorhout-begraafplaats

Vlakbij de vliegbasis aan het eind van het Schapendijkje en het begin van De Skieding, ligt één van de twee particuliere begraafplaatsen die de gemeente Leeuwarden rijk is: de in 1827 aangelegde grafkelder van de familie Dorhout.

In het landschap ten noordwesten van Westeinde, verschijnt de Dorhout-begraafplaats als een kleine heuvel die bijna onzichtbaar is door een hoog opgaande krans van groen met vooral eikenbomen. De vrijwel ovaalvormige heuvel wordt omringd door water. Aan de oostzijde is de heuvel toegankelijk via een gemetselde dam met gezwenkte zijden van roodbruine baksteen. Op de dam staat een eenvoudig smeedijzeren hek. De enige decoratieve toevoegingen zijn de grote voluutvormen (krulvormen) aan beide zijden. De hardstenen zerk op de flank van de heuvel ligt op de ingang naar de grafkelder die via een trap bereikbaar is.

De familie Dorhout was in de 18e eeuw een rijk koopmansgeslacht met veel grondbezit. Met name in de eerste helft van de 19e eeuw, bekleedden leden van de familie functies bij de rechterlijke macht en het provincie- en gemeentebestuur. Een van de meest bekende nakomelingen uit dit geslacht die is bijgezet in de grafkelder, was mr. Bernardus Dorhout (1797-1871). Hij was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, advocaat en bestuurder. Een ander lid van de familie, ook een Bernardus Dorhout (1703-1789) was lakenkoper, burgemeester en vroedsman van Leeuwarden. Hij is begraven in de Westerkerk en zijn grafzerk ligt nu op de flank van de grafheuvel. Deze grafzerk heeft daarvóór een korte tijd op de kunstmatige grafheuvel in het Leeuwarder bos gelegen.

In 1825 werd een wet aangenomen die het mogelijk maakte overledenen op particuliere grond te begraven. De familie Dorhout bezat destijds landerijen op de plek van Westeinde en verder ten noorden van Leeuwarden. Op het erf van de voormalige boerderij Het Bosch werd een begraafplaats aangelegd. De bewoners die de boerderij en het land hadden gepacht, werden verplicht de opkamer als rouwkamer in stand te houden en beschikbaar te houden voor een uitvaart.

De oorspronkelijke grafkelder was tweemaal zo groot dan de huidige. Door oorlogsgeweld werd de eerste grafkelder totaal vernield. Waarschijnlijk heeft een Engelse bom, die was bedoeld voor het Duitse militaire vliegveld, de verwoesting veroorzaakt. Maar een ontploffing kan ook de oorzaak van de verwoesting zijn geweest want de Duitsers hadden pal naast de grafheuvel een munitiedepot aangelegd. Aan het einde van de oorlog hebben ze dit laten springen.

Vlak na de oorlog is de grafkelder herbouwd en zijn de resterende stoffelijke resten in een verzamelkist ondergebracht. Vrijwel alle originele naamplaten van de voormalige kisten zaten vóór de verwoesting aan de muur bij de ingang. De naamplaten zijn bij de restauratie niet terug geplaatst maar zijn nog wel in het bezit van de familie. De begraafplaats is nog steeds in gebruik. In totaal zijn hier, voor zover bekend, tussen 1850 en 1990 tweeëntwintig personen begraven.

Het Schapendijkje liep oorspronkelijk door tot aan de boerderij. De boerderij werd aan het begin van de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter afgebroken. De boerderij moest wijken voor een gewenst schootsveld. De begraafplaats kwam daardoor nog geïsoleerder te liggen. Er liep een pad vanaf de slinger in het Schapendijkje naar de grafheuvel, maar ook dit pad is later verdwenen. Doordat de grafheuvel toen geen normale toegangsweg meer had, liep de toegang via het erf en het land van de boerderij van de familie Tamminga. De tocht door het weiland heeft bij menig uitvaart tot precaire situaties geleid. De kist moest soms op een kar, die werd getrokken door een trekker, door het kletsnatte weiland naar de grafheuvel worden vervoerd.

De grafheuvel heeft meer bestaansbedreigingen moeten doorstaan. In de jaren zestig en zeventig heeft de gemeente grote delen van dit gebied opgekocht. Naast de bouw van Westeinde was er sprake van een weg die tussen Westeinde en de vliegbasis zou komen. Deze weg zou vanaf Amsterdam langs Leeuwarden naar Hamburg gaan en recht over de grafheuvel lopen. Er is ook sprake geweest van een noordelijke rondweg. De ruimte tussen de wegen en Westeinde was dan bestemd voor volkstuinen en als uitbreidingsmogelijkheid van de Noorderbegraafplaats. Het plan was om de grafheuvel te verplaatsen als één van de wegen zou worden gerealiseerd.

Gelukkig zijn die wegenplannen nooit gerealiseerd. De grond heeft weer een agrarische bestemming gekregen en de noordkant van Westeinde heeft een blijvend groen uitzicht gehouden.

Peter van der Leij

Hek grafheuvel

20190927 165103

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑