Dodenherdenking Noorderbegraafplaats

Op 4 mei wordt de jaarlijkse Dodenherdenking op de Noorderbegraafplaats gehouden, de plek waar 15 verzetsstrijders en 15 geallieerde vliegeniers zijn begraven. Zij mogen niet worden vergeten. Het programma: De herdenking start om 19.45 uur met muziek en de Last Post. Na twee minuten stilte wordt het Wilhelmus gespeeld en een gedicht voorgedragen. Als eerbetoon aan... Lees verder →

Geen natuurlijke oever

Het hondenlosloopgebied aan de Pieter Sipmawei heeft geen natuurlijke oever. De wens voor zo'n oever is door een aantal gebruikers van het losloopgebied bij de commissie Leefomgeving neergelegd. De commissie heeft de gemeente gevraagd of een natuurlijke oever op die plek mogelijk is. De gemeente is na intern overleg tot het besluit gekomen om geen natuurlijke... Lees verder →

Campagne houtrook

Jaarlijks voert de gemeente Leeuwarden een campagne over houtrook. Het stoken van hout is slecht voor het milieu en voor de inwoners van onze gemeente. Met de houtrook-campagne wil de gemeente aandacht geven aan dit probleem en mensen bewust maken van de schadelijke effecten van het stoken van hout. Heb je in je huis een... Lees verder →

Tijdelijke opvang vluchtelingen WTC

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft de gemeente Leeuwarden verzocht om vanaf 3 oktober tijdelijk vluchtelingen te mogen opvangen in het WTC complex. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier mee ingestemd. De bijgaande brief is huis aan huis (Dichtersbuurt/Vosseparkwijk) verspreid bij omwonenden en bedrijven in de directe omgeving van het WTC.

Update mini rotonde

Onze Westeinder minirotonde ligt er al mooi bij zoals je ziet maar nog niet helemáál zoals het moet zijn 😅 De werkzaamheden duren een week langer, Liander moet ook nog een en ander doen. De stremming wordt verlengd tot en met vrijdag 6 oktober. Dus nog even geduld 😊

Afsluiting Douwe Kalmaleane

Liander is in de Douwe Kalmaleane bezig met werkzaamheden aan het elektriciteitsnet. Liander heeft gemerkt dat er onveilige situaties ontstaan vanwege het drukke verkeer dat gebruik moet maken van een halve rijbaan. Dit is een onwenselijke situatie en daarom wordt de Douwe Kalmaleane tot 15 september afgesloten. De kruising bij het winkelcentrum vóór de Westeinderpoort,... Lees verder →

Werkzaamheden Liander

Deze update van Liander is vandaag op de LianderBouwapp geplaatst. Het kaartje geeft aan waar de werkzaamheden plaatsvinden. Het is een interessante update want mogelijk vraag je je af hoe die kabels onder bomen en andere begroeiing door kunnen worden gelegd, zonder dat er een schep in de grond gaat  En hoe mooi is het dat... Lees verder →

Stremming na de zomervakantie

Er gebeurt momenteel veel in de wijk. Twee grote projecten tegelijkertijd in uitvoering compleet met stremmingen, omleidingen etc. Het is niet niks en het vraagt nogal wat geduld en flexibiliteit van wijkbewoners Gelukkig is er vooruitgang! Je weet mogelijk al dat het kruispunt maandagmiddag 4 september vanaf 12.00 uur wordt opengesteld voor alle verkeer. In... Lees verder →

Goed nieuws!

Het is sinds maandag 7 augustus mogelijk om met de auto vanuit Westeinde, via het bedrijventerrein naar de Slauerhoffweg te rijden. De gemeente heeft de route voor twee richtingen gerealiseerd. De doorsteek voor beide richtingen is voorzien van een uitwijkplaats. Het blijft het opletten voor tegenliggers! De route is aangepast dankzij wijkbewoners, die hun wens... Lees verder →

Bericht van de gemeente

Op maandag 24 juli zijn de werkzaamheden gestart aan het kruispunt voor Crystallic. Tot 4 september is de kruising gestremd. We werken tot eind oktober aan het kruispunt. Hierover werd je eerder geïnformeerd in een brief en bijeenkomst. Heb je tijdens de werkzaamheden vragen of opmerkingen? Dan horen wij dat heel graag. In dit bericht... Lees verder →

Vleermuisgrot klaar voor de winter!

Eind juni is de vleermuisgrot door de commissie Leefomgeving en anderen gerealiseerd. Het was een flinke klus die in twee dagen geklaard is, een geweldige prestatie! De bouw heeft voor enthousiasme gezorgd bij wijkbewoners, leerlingen van scholen, de betrokken vrijwilligers en bedrijven die eraan hebben meegewerkt. Nu is het wachten op de winter én op... Lees verder →

Stremming na de zomervakantie

De gemeente Leeuwarden werkt vanaf 24 juli tot en met november aan het kruispunt Westeinde. In de bijgevoegde pdf lees je specifieke informatie over de werkzaamheden en de omleidingsroutes. 

Nieuwsbrief wijken en dorpen maart 2023

Onderwerpen in de nieuwsbrief: Steenbreek-actie in je wijk of dorp Duurzame markt op 3 juni, 13.00-17.00 uur: The Denim Edition Denk je mee over de locatie van openbare laadpalen? Wethouders on tour Mobiliteit in de gemeente Leeuwarden Verschillende wetenswaardigheden in de ‘Wist-je-dat’

Nog meer groen in de wijk

Onze leefomgeving verandert in een snel tempo. Plant- en diersoorten verdwijnen en levende systemen raken verstoord. Daarom helpt elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen. De gemeente Leeuwarden voert actief beleid om de stad groener te maken en ook burgers worden uitgenodigd om daaraan mee te werken. Samen met bewoners organiseert de gemeente... Lees verder →

Afvalstofheffing is veranderd

In 2023 is de afvalstofheffing in onze gemeente veranderd. Afvalstofheffing is wat je betaalt om je afval in te zamelen en te laten verwerken. De afvalstoffenheffing bestaat nu uit twee delen. Een vast bedrag en een wisselend (variabel) bedrag. Door afval te scheiden heb je invloed op het wisselende bedrag. Je betaalt minder als je... Lees verder →

Oproep!!

Beste wijkbewoner, Het bestuur maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van de wijkvereniging en daarmee samenhangend, de leefbaarheid in de wijk. Meerdere oproepen voor nieuwe bestuursleden hebben jammer genoeg tot niets geleid. In april treed ik af als voorzitter en Pieter Bouwer als algemeen bestuurslid. Onze vierjarige zittingstermijn is allang verstreken en we stellen... Lees verder →

Samen de winter door

Op 1 december vorig  jaar organiseerde de ECW een  informatie-avond over energie besparen onder het motto: Samen de winter door. Isoleren is een van de maatregelen die energie kan besparen. Met een warmtebeeld camera kan een warmtescan van een woning worden gemaakt. De scan geeft aan waar warmte verloren gaat en waar het zinvol is... Lees verder →

Kruispunt Westeinde omleiding

De gemeente Leeuwarden is bezig met de voorbereiding voor de herinrichting van kruispunt Westeinde. De uitvoering staat dit jaar gepland. Dinsdagavond 31 januari is er een asfaltonderzoek, daarmee wordt de kwaliteit van het huidige asfalt getest. Deze avond is de Harlingerstraatweg tussen kruispunt Westeinde en het Europaplein van 19:00 tot 01:00 gestremd voor autoverkeer. Fietsers... Lees verder →

Wijkconferentie

Wat is jouw mening over de leefbaarheid in Westeinde? De commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde nodigt je van harte uit voor hun wijkconferentie. Je komst wordt zeer op prijs gesteld! Voor de agenda en meer informatie klik hier: https://wijkbelangwesteinde.nl/.../wijkconferentie-met.../

Bewonersbrief Groot Onderhoud Westeinde voetpaden

De gemeente gaat – zoals dat in het werkprogramma 2022 is vermeld – groot onderhoud doen aan de asfaltpaden in Westeinde. Circa 60 wijkbewoners hebben een brief ontvangen met de aankondiging van het onderhoud. Wegenbouwbedrijf Schagen Infra uit Hasselt start op maandag 29 augustus met de werkzaamheden die volgens planning duren tot half oktober. De... Lees verder →

Nieuwsbrief Wijken en Dorpen van juni 2022

Dag allemaal, Bijgaand vindt u de Nieuwsbrief Wijken en Dorpen van juni 2022. Onderwerpen in deze nieuwsbrief: Bewonersinitiatieven in Openbare RuimteGebiedswerker stelt zich voor: Bram LouwerseAankondiging Bijeenkomst in september: Energie in beweging. Save the date!Bloeiende bermen Deze mail is gestuurd aan alle leden van dorpsbelangen, wijkpanels, wijkverenigingen, dorpshuizen, sociale wijkteams, raadsleden. Met vriendelijke groet, Gebiedswerkers... Lees verder →

Eerste passagier van de Wijkauto

Dinsdag 11 januari was het zover: Karin van der Veen maakte als eerste passagier een rit met de Wijkauto. Vanwege dit toch bijzonder moment werd ze verrast met bloemen. Leo Middelsé was erbij en heeft de eerste rit op film vastgelegd. Zie: https://youtu.be/yGlMnGumvRI De week ervoor bevatte meer bijzondere momenten: Lieuwe Tamminga en Henk Halma onthulden... Lees verder →

Herinnering invullen enquête

Heb je de enquête over meer verkeersveiligheid door 30km/uur nog niet ingevuld? Lennard heeft de periode verlengd tot en met zondag Geachte heer / mevrouw, Hierbij wil ik u laten weten dat u nog t/m aankomende zondag (9 januari) heeft om mijn enquête in te vullen. Ik zou het enorm waarderen als u deze laatste... Lees verder →

Meer verkeersveiligheid door 30km/uur

In een groot deel van de gemeente Leeuwarden wordt dertig kilometer per uur de maximale snelheid op wegen. In onze wijk geldt de 30km/uur snelheid in alle straten behalve in de Jan Jelles Hofleane. We zijn benaderd door student Lennard Koopal met de vraag mee te werken aan zijn afstudeeronderzoek. Hij wil onder meer onderzoeken... Lees verder →

Gouden Grijper voor Middelsehiem

Woensdag 8 december was het feest bij Middelsehiem want de toppers die onze wijk zo mooi schoon houden, hebben De Gouden Grijper gewonnen 🏆🥳 Wethouder Bert Wassink kwam langs om de Gouden Grijper te overhandigen en voor alle toppers was er ook nog een mooie roos. Een grote doos met lekkers maakte het feest compleet.... Lees verder →

Wijkauto

Vanwege de ontwikkelingen omtrent corona heeft de commissie Leefomgeving de thema-avond van 16 november geannuleerd. De belangrijke informatie over het vervallen van buslijn 1 en hoe nu verder, wil de commissie graag met je delen. Lieuwe Tamminga, Peter van der Leij en Henk Halma steken veel energie in het realiseren van een wijkauto voor Westeinde.... Lees verder →

Gouden Grijper voor onze jongens

Dit zijn de jongens van Middelsèhiem die sinds jaar en dag onze wijk schoonhouden. We hebben deze toppers voorgedragen voor de GOUDEN GRIJPER, die jaarlijks door de gemeente wordt uitgereikt. We zijn hartstikke trots op 'onze' jongens die de Gouden Grijper absoluut verdienen. Klik op de link en stem door de foto te liken: https://facebook.com/gemeenteleeuwarden

Nieuwe papiercontainers voor Westeinde

Hans van Linschoten (OudPapierPloeg) heeft informatie van Omrin gekregen over het vervangen van de huidige papiercontainers in Westeinde. Wat gaat er gebeuren? De bewoners van Westeinde krijgen in de week van 18 oktober nieuwe papiercontainers, de huidige containers zijn afgeschreven. De nieuwe papiercontainers zijn geproduceerd uit gerecycled kunststof en hebben een blauw deksel, bovendien gaat... Lees verder →

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑