Het kan weer

Dinsdag 26 oktober 20:00 uur in Eeltsje’s Hiem: Lezing met Douwe Drijver over de vliegbasis tijdens WO II en een crash bij Eernewoude

Nieuwsberichten

Coronatoegangsbewijs beperkt verplicht in MFC Eeltsje’s Hiem

Vorige week is er veel overleg geweest tussen het Ministerie van Volksgezondheid, de gemeentes, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA)...
Lees meer

Nieuwe papiercontainers voor Westeinde

Hans van Linschoten (OudPapierPloeg) heeft informatie van Omrin gekregen over het vervangen van de huidige papiercontainers in Westeinde. Wat gaat...
Lees meer

Regenboogvlag

Dit weekend wappert de regenboogvlag op veel plaatsen in Nederland en ook weer in Westeinde. Het is morgen Coming-Out dag...
Lees meer

Would you like to learn some English?

Dan zit je goed in Westeinde want Annika Brouwer verwelkomt je graag bij haar Engelse lessen in ons wijkcentrum. De...
Lees meer

Filmavond: 12 oktober 20:00

Ricky en Abby wonen met hun kinderen in Newcastle en worstelen om rond te komen. Ricky besluit aan de slag...
Lees meer

Uitnodiging informatiebijeenkomst ontwerp Cambuurstadion 12 oktober

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor een informatiebijeenkomst m.b.t. het ontwerp Cambuurstadion op 12 oktober a.s.
Lees meer

Stinkende vijvers

De commissie Leefomgeving krijgt momenteel veel vragen binnen over stinkende vijvers. Durk Visser meldt dat er volgens het Wetterskip voldoende...
Lees meer

Interview met Lieuwe Tamminga

Binnenkort wordt lijndienst 1 opgeheven. Onze commissie Leefomgeving is druk bezig om een wijkauto voor Westeinde te realiseren. Het goede...
Lees meer

Politie bij Eeltsje’s Hiem

Politie op bezoek tijdens het jongerencafé WesteindeGisteravond kwam onze wijkagent Rein de Haan samen met 2 collega's kennismaken met de...
Lees meer

Gratis Circusworkshops voor de kinderen

Hooggeëerd publiek!! Superleuk nieuws want zondagmiddag 26 september komt Circus Saranti naar MFC Eeltsje's Hiem en kun je aan de...
Lees meer

Lid worden?

Ruimte reserveren?

BuitenWesten lezen?