WTC nieuws

Geachte mevrouw/mijnheer, De afgelopen periode is de door McDonald’s aangevraagde omgevingsvergunning voor een reclamemast in het projectgebied WTC/Cambuur behandeld. De vergunning is op 26 augustus verleend.Dit betekent dat de vergunning van 26 augustus t/m 7 oktober ter inzage ligt. De bezwarentermijn eindigt na deze zes weken.De vergunning ligt ter inzage in het gemeentehuis (Oldehoofsterkerkhof 2). Wij... Lees verder →

Nieuwsbrief Elfstedenpark

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het Elfstedenpark. In deze nieuwsbrief leest u over de nieuwe naam voor de gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur, de opening van McDonald’s, het slaan van de eerste paal van het Cambuurstadion en de voortgang van de bouw. Ook leest u hoe u zich kunt aanmelden voor de volgende nieuwsbrieven.

Persbericht Van Wijnen start bouw stadion

Beste belangstellende, Zojuist heeft Van Wijnen in een persbericht bekend gemaakt dat zij in week 26 starten met het heien van de palen van het Cambuurstadion in Leeuwarden. In de bijlage is het volledige persbericht opgenomen. In de loop van volgende week ontvangen bewoners in de omgeving een nieuwsbrief met meer informatie. Deze versturen wij... Lees verder →

Vergunning gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur is verleend.

Beste belangstellende, Door Van Wijnen is een omgevingsvergunning voor de bouw van het voetbalstadion met nevenfuncties, commerciële- en onderwijsruimten aangevraagd. De ontwerpbeschikking hiervoor lag met ingang van 24 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage. Binnen deze zes weken zijn er geen zienswijzen tegen of adviezen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Dat... Lees verder →

Ontwerp omgevingsvergunning stadion en vergunning ecowand

Onderwerp:ter inzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning stadion en vergunning ecowand Beste belangstellende, In dit bericht leest u over de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van het voetbalstadion en over de vergunning voor een ecowand. Ontwerp omgevingsvergunning ter inzage De door Van Wijnen aangevraagde omgevingsvergunning voor de bouw van het voetbalstadion met nevenfuncties,... Lees verder →

Positief advies Hus en Hiem ontwerp stadion

De commissie Leefomgeving heeft deze week onderstaande e-mail ontvangen over het aangepaste ontwerp van stadion WTC Cambuur. Beste omwonende en belanghebbende, Donderdagmiddag 10 februari heeft de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs & Hiem een positief advies uitgebracht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden over het aangepaste ontwerp van het stadion als onderdeel van de gebiedsontwikkeling... Lees verder →

Raadsbesluit gebiedsontwikkeling WTC Cambuur

Beste omwonenden en belanghebbenden, De gemeenteraad ging op woensdag 7 juli akkoord met een kredietverlening lening inzake gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur. Dat betekent dat ontwikkelaar Van Wijnen verder kan met de gebiedsontwikkeling. Doel is dat de bouw van het nieuwe voetbalstadion in het begin van 2022 begint en er een speelklaar voetbalstadion is voor 1 augustus 2023.... Lees verder →

Gebiedsontwikkeling WTC Cambuur: update

Beste leden van de werkgroep belanghebbenden, Zoals in het laatste bericht en in de nieuwsbrief aangegeven, bespreekt de gemeenteraad op korte termijn het voorstel van burgemeester en wethouders om een lening te verstrekken aan Van Wijnen als ontwikkelaar van de gebiedsontwikkeling WTC Cambuur. De data waarop de gemeenteraad het onderwerp bespreekt in het Politiek Podium... Lees verder →

Besluit college van B&W WTC-Cambuur

Op 17 juni heeft het college een besluit genomen over het verzoek voor een lening van Van Wijnen voor de gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur. Bijgevoegd ontvangen jullie de stukken die zijn vastgesteld. De stukken zijn inmiddels aan de gemeenteraad gestuurd en zijn daarmee ook openbaar. De gemeenteraad bespreekt het onderwerp op korte termijn. Houd de agenda op... Lees verder →

Gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur

Beste omwonenden en belanghebbenden, De afgelopen maanden hebben we doorgewerkt aan de herinrichting van het projectgebied WTC Cambuur. Daar gaan we de komende tijd mee verder om het terrein op tijd klaar te maken voor de opening van de supermarkten later in het voorjaar. Via deze weg geven wij u een korte update. Over enkele... Lees verder →

Stremming inrit WTC-gebied / Schrijversbuurt

Beste lezer, In november is de aannemer begonnen met de aansluiting van de Heliconweg en het WTC gebied. We gaven in een bewonersbrief aan dat de Schrijversbuurt via de inrit vanuit het WTC-gebied bereikbaar zou blijven, op een mogelijke korte stremming na. Stremming inrit WTC-gebied / Schrijversbuurt Een stremming bleek nodig; sinds een week is... Lees verder →

Start nieuwe werkzaamheden WTC/Cambuur

Via dit bericht informeert de gemeente  u over de aanleg van het overloop parkeerterrein op De Zwette. Deze werkzaamheden beginnen aankomende week. Het inmiddels vergruisde beton van de voormalige vuurwerkbunkers hergebruiken we op het overloopparkeerterrein. Het vervoeren daarvan gebeurt via de Slauerhoffweg. Verkeer wordt niet omgeleid of gestremd en bedrijven blijven bereikbaar. McDonald’s verschuift de... Lees verder →

Project gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur

Hierbij vanuit de commissie Leefomgeving de nieuwsbrief voor het project gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur en het verslag van de informatiebijeenkomst gehouden op 21 september: Verslag informatiebijeenkomst gebiedsontwikkeling WTC Cambuur 21 september 2020 nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur september 2020

Commissie Leefomgeving op excursie bij PEC Zwolle

Zaterdag 29 februari heeft de werkgroep mobiliteit WTC/Cambuur, waaraan ook de commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde deelneemt, een wedstrijd van PEC Zwolle bijgewoond. Toen de spelersbus van Cambuur de parkeerplaats opreed, zorgde dit even voor verwarring bij de verkeersregelaars. Maar na een verhelderend gesprek mochten ze doorrijden, en werden ze verwelkomd door de algemeen manager... Lees verder →

Zienswijzen Gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur

De gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur blijft Wijkbelang Westeinde een mooi plan vinden, maar onze zorgen blijven: De verkeersafwikkeling op het kruispunt Harlingerstraatweg-Slauerhofweg bij Crystalic. Te verwachten parkeerhinder in de wijk. De toekomst van ons winkelcentrum. De zorgen over de parkeerhinder zijn wel een beetje weggenomen door harde toezeggingen van Cambuurzijde dat Westeinde door toezichthouders zal worden afgesloten... Lees verder →

Uitnodiging informatieavond WTC / Cambuur 19 maart

Uitnodiging voor de informatieavond Gebiedsontwikkeling WTC / Cambuur op dinsdagavond 20:00 in Eelstje's Hiem. De commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde informeert u over de gang van zaken rond het nieuw te bouwen WTC / Cambuurcomplex. In de bijlage vind u de uitnodiging

thema avond Dinsdag 19 maart

Dinsdag 19 maart: aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.45 uur) Commissie Leefomgeving informeert u over de stand en gang van zaken rond het nieuw te bouwen WTC/Cambuurcomplex.  

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑