Tag

WTC

Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur / Juli 2019

Hierbij in de bijlage de nieuwsbrief met betrekking tot het project gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur.

Zienswijzen Gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur

De gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur blijft Wijkbelang Westeinde een mooi plan vinden, maar onze zorgen blijven: De verkeersafwikkeling op het kruispunt Harlingerstraatweg-Slauerhofweg bij Crystalic. Te verwachten parkeerhinder in de wijk. De toekomst van ons winkelcentrum. De zorgen over de parkeerhinder zijn wel… Lees verder →

nieuwsbrief over een informatieavond Cambuur/WTC 9 mei

In de bijlage vindt u de nieuwsbrief over de informatieavond Cambuur/WTC

Uitnodiging informatieavond WTC / Cambuur 19 maart

Uitnodiging voor de informatieavond Gebiedsontwikkeling WTC / Cambuur op dinsdagavond 20:00 in Eelstje’s Hiem. De commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde informeert u over de gang van zaken rond het nieuw te bouwen WTC / Cambuurcomplex. In de bijlage vind u… Lees verder →

thema avond Dinsdag 19 maart

Dinsdag 19 maart: aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.45 uur) Commissie Leefomgeving informeert u over de stand en gang van zaken rond het nieuw te bouwen WTC/Cambuurcomplex.  

Gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur – Supermarktruimte, parkeren, verkeersafwikkeling

Wijkbelang Westeinde heeft een brief gestuurd aan de gemeenteraad die gaat over de gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur. De brief is op maandag 7 januari 2018 verzonden. Een afschrift van onze brief + bijlage is eveneens gezonden naar het college en naar wethouder… Lees verder →

nieuwsbrief met uitnodiging informatiebijeenkomst gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur 8 januari 2019

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief met de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur op 8 januari 2019.   Met vriendelijke groet, Hilly Seepma| projectassistent projectenbureau

Westeinders bezorgd om kruising

(Tekst: Huis aan Huis) De plannen voor een nieuw Cambuur Stadion in het WTC-gebied zijn gesmeed. Maar hoe kijkt men aan tegen de komst van het stadion? Durk Visser en Henk Halma hebben beiden zitting in de commissie leefomgeving van… Lees verder →

Ontwikkelingen WTC-Cambuur

De ontwikkelingen gaan gestaag door en het is de bedoeling dat het stedebouwkundig plan dit jaar door de gemeenteraad wordt behandeld en goedgekeurd, zodat de plannen doorgang kunnen vinden.

Gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur – Nieuwsbrief

Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur. De nieuwsbrief is één van de manieren waarmee we u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen in dit project. U ontvangt deze nieuwsbrief namens de samenwerkende partijen: Wyckerveste,… Lees verder →

© 2019 — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑