Wijkbelang Westeinde

Nieuwsbrief Elfstedenpark

WTC Cambuur

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het Elfstedenpark. In deze nieuwsbrief leest u over de nieuwe naam voor de gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur, de opening van McDonald’s, het slaan van de eerste paal van het Cambuurstadion en de voortgang van de bouw. Ook leest u hoe u zich kunt aanmelden voor

Lees verder

Positief advies Hus en Hiem ontwerp stadion

WTC Cambuur

De commissie Leefomgeving heeft deze week onderstaande e-mail ontvangen over het aangepaste ontwerp van stadion WTC Cambuur. Beste omwonende en belanghebbende, Donderdagmiddag 10 februari heeft de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs & Hiem een positief advies uitgebracht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden over het aangepaste ontwerp van het stadion

Lees verder

Raadsbesluit gebiedsontwikkeling WTC Cambuur

WTC Cambuur

Beste omwonenden en belanghebbenden, De gemeenteraad ging op woensdag 7 juli akkoord met een kredietverlening lening inzake gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur. Dat betekent dat ontwikkelaar Van Wijnen verder kan met de gebiedsontwikkeling. Doel is dat de bouw van het nieuwe voetbalstadion in het begin van 2022 begint en er een speelklaar voetbalstadion

Lees verder

Vaccinatielocatie WTC

thumbnail Eerste vaccinatie

Het is zover! Verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri ontving woensdag 6 januari de eerste prik tegen het corinavirus en intussen zijn er al duizenden zorgmedewerkers gevaccineerd. Dankzij het vaccin wordt het hoopvolle perspectief op een  normale samenleving uiteindelijk werkelijkheid. GGD Fryslan start 15 januari 2021 met vaccineren in het WTC EXPO dat als

Lees verder

Stremming inrit WTC-gebied / Schrijversbuurt

WTC Cambuur

Beste lezer, In november is de aannemer begonnen met de aansluiting van de Heliconweg en het WTC gebied. We gaven in een bewonersbrief aan dat de Schrijversbuurt via de inrit vanuit het WTC-gebied bereikbaar zou blijven, op een mogelijke korte stremming na. Stremming inrit WTC-gebied / Schrijversbuurt Een stremming bleek

Lees verder

Start nieuwe werkzaamheden WTC/Cambuur

WTC Cambuur

Via dit bericht informeert de gemeente  u over de aanleg van het overloop parkeerterrein op De Zwette. Deze werkzaamheden beginnen aankomende week. Het inmiddels vergruisde beton van de voormalige vuurwerkbunkers hergebruiken we op het overloopparkeerterrein. Het vervoeren daarvan gebeurt via de Slauerhoffweg. Verkeer wordt niet omgeleid of gestremd en bedrijven

Lees verder

Zienswijzen Gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur

Wijkbelang logo verkleind

De gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur blijft Wijkbelang Westeinde een mooi plan vinden, maar onze zorgen blijven: De verkeersafwikkeling op het kruispunt Harlingerstraatweg-Slauerhofweg bij Crystalic. Te verwachten parkeerhinder in de wijk. De toekomst van ons winkelcentrum. De zorgen over de parkeerhinder zijn wel een beetje weggenomen door harde toezeggingen van Cambuurzijde dat Westeinde

Lees verder

Westeinders bezorgd om kruising

Kruising

(Tekst: Huis aan Huis) De plannen voor een nieuw Cambuur Stadion in het WTC-gebied zijn gesmeed. Maar hoe kijkt men aan tegen de komst van het stadion? Durk Visser en Henk Halma hebben beiden zitting in de commissie leefomgeving van wijkbelang Westeinde. Van daaruit volgen zij kritisch de ontwikkelingen omtrent

Lees verder

Gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur – Nieuwsbrief

WTC Cambuur

Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur. De nieuwsbrief is één van de manieren waarmee we u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen in dit project. U ontvangt deze nieuwsbrief namens de samenwerkende partijen: Wyckerveste, Bouwgroep Dijkstra Draisma, SC Cambuur en gemeente Leeuwarden.

Lees verder