Tijdelijke opvang vluchtelingen WTC

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft de gemeente Leeuwarden verzocht om vanaf 3 oktober tijdelijk vluchtelingen te mogen opvangen in het WTC complex. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier mee ingestemd. De bijgaande brief is huis aan huis (Dichtersbuurt/Vosseparkwijk) verspreid bij omwonenden en bedrijven in de directe omgeving van het WTC.

Nieuwsbrief Elfstedenpark

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het Elfstedenpark. In deze nieuwsbrief leest u over de nieuwe naam voor de gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur, de opening van McDonald’s, het slaan van de eerste paal van het Cambuurstadion en de voortgang van de bouw. Ook leest u hoe u zich kunt aanmelden voor de volgende nieuwsbrieven.

Positief advies Hus en Hiem ontwerp stadion

De commissie Leefomgeving heeft deze week onderstaande e-mail ontvangen over het aangepaste ontwerp van stadion WTC Cambuur. Beste omwonende en belanghebbende, Donderdagmiddag 10 februari heeft de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs & Hiem een positief advies uitgebracht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden over het aangepaste ontwerp van het stadion als onderdeel van de gebiedsontwikkeling... Lees verder →

Raadsbesluit gebiedsontwikkeling WTC Cambuur

Beste omwonenden en belanghebbenden, De gemeenteraad ging op woensdag 7 juli akkoord met een kredietverlening lening inzake gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur. Dat betekent dat ontwikkelaar Van Wijnen verder kan met de gebiedsontwikkeling. Doel is dat de bouw van het nieuwe voetbalstadion in het begin van 2022 begint en er een speelklaar voetbalstadion is voor 1 augustus 2023.... Lees verder →

Vaccinatielocatie WTC

Het is zover! Verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri ontving woensdag 6 januari de eerste prik tegen het corinavirus en intussen zijn er al duizenden zorgmedewerkers gevaccineerd. Dankzij het vaccin wordt het hoopvolle perspectief op een  normale samenleving uiteindelijk werkelijkheid. GGD Fryslan start 15 januari 2021 met vaccineren in het WTC EXPO dat als vaccinatielocatie zal worden gebruikt. In... Lees verder →

Stremming inrit WTC-gebied / Schrijversbuurt

Beste lezer, In november is de aannemer begonnen met de aansluiting van de Heliconweg en het WTC gebied. We gaven in een bewonersbrief aan dat de Schrijversbuurt via de inrit vanuit het WTC-gebied bereikbaar zou blijven, op een mogelijke korte stremming na. Stremming inrit WTC-gebied / Schrijversbuurt Een stremming bleek nodig; sinds een week is... Lees verder →

Start nieuwe werkzaamheden WTC/Cambuur

Via dit bericht informeert de gemeente  u over de aanleg van het overloop parkeerterrein op De Zwette. Deze werkzaamheden beginnen aankomende week. Het inmiddels vergruisde beton van de voormalige vuurwerkbunkers hergebruiken we op het overloopparkeerterrein. Het vervoeren daarvan gebeurt via de Slauerhoffweg. Verkeer wordt niet omgeleid of gestremd en bedrijven blijven bereikbaar. McDonald’s verschuift de... Lees verder →

Project gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur

Hierbij vanuit de commissie Leefomgeving de nieuwsbrief voor het project gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur en het verslag van de informatiebijeenkomst gehouden op 21 september: Verslag informatiebijeenkomst gebiedsontwikkeling WTC Cambuur 21 september 2020 nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur september 2020

Zienswijzen Gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur

De gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur blijft Wijkbelang Westeinde een mooi plan vinden, maar onze zorgen blijven: De verkeersafwikkeling op het kruispunt Harlingerstraatweg-Slauerhofweg bij Crystalic. Te verwachten parkeerhinder in de wijk. De toekomst van ons winkelcentrum. De zorgen over de parkeerhinder zijn wel een beetje weggenomen door harde toezeggingen van Cambuurzijde dat Westeinde door toezichthouders zal worden afgesloten... Lees verder →

Uitnodiging informatieavond WTC / Cambuur 19 maart

Uitnodiging voor de informatieavond Gebiedsontwikkeling WTC / Cambuur op dinsdagavond 20:00 in Eelstje's Hiem. De commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde informeert u over de gang van zaken rond het nieuw te bouwen WTC / Cambuurcomplex. In de bijlage vind u de uitnodiging

thema avond Dinsdag 19 maart

Dinsdag 19 maart: aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.45 uur) Commissie Leefomgeving informeert u over de stand en gang van zaken rond het nieuw te bouwen WTC/Cambuurcomplex.  

Westeinders bezorgd om kruising

(Tekst: Huis aan Huis) De plannen voor een nieuw Cambuur Stadion in het WTC-gebied zijn gesmeed. Maar hoe kijkt men aan tegen de komst van het stadion? Durk Visser en Henk Halma hebben beiden zitting in de commissie leefomgeving van wijkbelang Westeinde. Van daaruit volgen zij kritisch de ontwikkelingen omtrent de plannen voor het WTC-gebied... Lees verder →

Ontwikkelingen WTC-Cambuur

De ontwikkelingen gaan gestaag door en het is de bedoeling dat het stedebouwkundig plan dit jaar door de gemeenteraad wordt behandeld en goedgekeurd, zodat de plannen doorgang kunnen vinden. Zoals bekend is Wijkbelang Westeinde op zichzelf voorstander van de gebiedsontwikkeling omdat we het een belangrijke impuls voor onze directe woonomgeving vinden. Zoals bekend is Wijkbelang... Lees verder →

Gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur – Nieuwsbrief

Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur. De nieuwsbrief is één van de manieren waarmee we u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen in dit project. U ontvangt deze nieuwsbrief namens de samenwerkende partijen: Wyckerveste, Bouwgroep Dijkstra Draisma, SC Cambuur en gemeente Leeuwarden. Besluit gemeenteraad Op 17 juli jongstleden heeft... Lees verder →

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑