Eerste passagier van de Wijkauto

Dinsdag 11 januari was het zover: Karin van der Veen maakte als eerste passagier een rit met de Wijkauto. Vanwege dit toch bijzonder moment werd ze verrast met bloemen. Leo Middelsé was erbij en heeft de eerste rit op film vastgelegd.

Zie: https://youtu.be/yGlMnGumvRI

De week ervoor bevatte meer bijzondere momenten: Lieuwe Tamminga en Henk Halma onthulden het bord dat de standplaats van de Wijkauto markeert; de eerste  chauffeurs kregen van Hans van Linschoten en Meindert Atema theorieles, uitleg over de auto en maakten een proefritje én het telefoonnummer werd actief om de Wijkauto te reserveren.

20220113 102156

Zaterdagavond werd in de stromende regen afscheid genomen van buslijn 1. Henk, Bea, Siska, Egbert, Jaap en Corry stapten 20.15 uur in aan de Poptawei en werden met een brede lach begroet door chauffeur Jakob Dijkstra. Lieuwe, Doety, Durk en Froukje stapten aan de Jan Jelles Hofleane in. Er ontstond een heuse schoolreisjessfeer toen het gezelschap zong: We gaan nog niet naar huis. Toch stapte iedereen uit bij de halte Swettehiem maar een nieuwe passagier stapte in. Willem Roos reed als allerlaatste passagier mee naar het station en ging lopend terug naar huis.

20220108 211558 1

Buslijn 1 heeft 30 jaar lang passagiers van en naar Westeinde gebracht; Jakob was 21 jaar chauffeur op deze lijn. Wijkbelang Westeinde wenst de Stichting Wijkauto Westeinde heel veel succes en de wijkbewoners veel plezier met de ritjes die zij gaan maken.

20220108 211520


Filmpje en foto Karin van der Veen: met dank aan Leo Middelsé. Overige foto’s: Corry van der Meer 

Update Wijkauto

Dinsdag 14 december  vond er een belangrijk moment plaats bij Hoekstra en Partners Notarissen in Leeuwarden want Henk Halma en Lieuwe Tamminga tekenden de statuten van de Stichting Wijkauto Westeinde. Het doel van de stichting is het benutten van een wijkauto voor de bewoners van de wijk Westeinde. De leden van de stichting zijn: Lieuwe Tamminga (voorzitter), Henk Halma (secretaris), Peter van der Leij (penningmeester), Ellie Pietersen en Femke van der Veer (algemeen bestuurslid). De organisatie is in handen van de werkgroep Wijkauto Westeinde en de commissie Leefomgeving. Je kunt vanaf 10 januari een rit reserveren; binnenkort wordt het telefoonnummer bekend gemaakt dat je daarvoor kunt bellen👍

auto2 1

Meer over de wijkauto in het menu: Over ons/Wijkauto Westeinde

Wijkauto

Vanwege de ontwikkelingen omtrent corona heeft de commissie Leefomgeving de thema-avond van 16 november geannuleerd. De belangrijke informatie over het vervallen van buslijn 1 en hoe nu verder, wil de commissie graag met je delen. Lieuwe Tamminga, Peter van der Leij en Henk Halma steken veel energie in het realiseren van een wijkauto voor Westeinde. Het kan een succes worden als er voldoende chauffeurs en planners zijn dus geef je op als je mee wilt helpen.
Meer publicaties over dit onderwerp vind je op de pagina: https://wijkbelangwesteinde.nl/wijkauto-westeinde/

In de bijlage Wijkauto voor Westeinde lees je alle actuele informatie.

Correctie: in de bijlage staat een typfoutje. Er staat dat de auto op 10 januari 2021 gaat rijden, dat moet natuurlijk 2022 zijn.
Het is de bedoeling dat de auto op 10 januari 2021 2022 gaat rijden.

Interview met Lieuwe Tamminga

Binnenkort wordt lijndienst 1 opgeheven. Onze commissie Leefomgeving is druk bezig om een wijkauto voor Westeinde te realiseren. Het goede nieuws is dat er al 17 wijkbewoners zijn die zich als vrijwilliger hebben opgegeven! Toch zijn er nog wat meer helpende handen nodig. Lijkt het je ook leuk om mee te helpen, stuur dan een mailtje naar leefomgeving@wijkbelangwesteinde.nl. En 16 november ben je van harte welkom in Eeltsje’s Hiem want deze thema-avond is gewijd aan Onze Wijk. De commissie Leefomgeving informeert je over hun activiteiten en in het bijzonder over de wijkauto. Ilona de Vries van Omroep Leo Middelsè heeft Lieuwe Tamminga over de wijkauto geïnterviewd, klik op de link voor het interview:https://leomiddelse.nl/minder-bussen-in-leeuwarden…/

Foto en beeldmateriaal LEO Middelsè

Chauffeurs en planners voor de wijkauto gevraagd

Binnenkort wordt buslijn 1 Westeinde opgeheven. Het gevolg hiervan is dat een bepaald deel van de wijk geen openbaar vervoer meer heeft op loopafstand. Om toch vervoer voor wijkbewoners mogelijk te maken, stelt Arriva voor om een elektrische wijkauto in te zetten. Wijkbewoners kunnen één dag van tevoren telefonisch een rit aanmelden. De chauffeur brengt de wijkbewoner naar een bestemming in de stad Leeuwarden en haalt deze op verzoek weer op. Arriva levert de auto en draagt zorg voor de verzekering. Om het project te laten slagen, hebben we vrijwilligers nodig die de ritten inplannen en chauffeurs om de ritten uit te voeren.

Planner
Als planner neem je ’s morgens gedurende een bepaalde tijd gesprekken aan en plan je de afspraken in op het rittenschema. Uiteraard ben je niet de enige planner, er wordt in overleg in wisseldiensten gewerkt.

Chauffeur
Als chauffeur voer je de ritten uit die de planner je toestuurt. Je bent minimaal een dagdeel per week beschikbaar. Je brengt mensen van hun huisadres naar de bestemming en haalt ze op verzoek weer op. Je vindt het leuk met mensen om te gaan.

Je kunt als planner of chauffeur zelf aangeven welke dagdelen of dagen je beschikbaar bent. Uiteraard wordt er rekening gehouden met vakanties.

Help je mee aan het leefbaar houden van onze mooie wijk? Geef je op en stuur een mailtje naar: leefomgeving@wijkbelangwesteinde.nl Heb je nog vragen, mail dan ook gerust. Wij beantwoorden je vragen graag.

Verdwijnt stadsdienst lijn 1 in Westeinde en hoe dan verder?

Wijkauto

Volgens tellingen van voor de corona gebruiken steeds minder mensen in Westeinde de stadsbus, met als gevolg dat de bus wordt opgeheven. Arriva heeft voor de bereikbaarheid van onze wijk het voorstel om een elektrische “wijkauto Westeinde” beschikbaar te stellen. Het betreft maatwerkvervoer omdat een deel van onze wijk volgens de maatstaf niet bereikbaar is met OV. In Drachten zijn er positieve ervaringen met een wijkauto voor bewoners van de Trisken. Van klanten wordt voor elke rit een kleine bijdrage gevraagd dat ten goede komt aan de wijk.

Aanvulling op het OV

De wijkauto is een aanvulling op het Openbaar Vervoer in Westeinde.

Het Wmo-vervoer blijft gewoon voor bewoners die hiervan gebruik maken of gaan maken. Deze vervoersvoorziening is bedoeld voor mensen met een handicap die niet meer zelfstandig kunnen reizen met openbaar vervoer en niet meer met hulp van anderen eigen vervoer kunnen regelen. Bovendien kan de wijkauto geen rolstoel meenemen, hooguit één rollator omdat de wijkauto een gewone personenauto is.

Vanaf 12 december 2021

De bedoeling is dat de wijkauto vanaf 12 december 2021 gaat rijden. Voor de wijkauto zijn vrijwilligers nodig. Belangstelling? Meld je aan. Zie het bericht elders in BuitenWesten: “Chauffeurs en planners voor de wijkauto gevraagd”.

Commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde

Wat voorafging lees je hierna.

Klankbordgroep Leeuwarden Arriva

De commissie Leefomgeving is als ‘wijkpanel’ vertegenwoordigd in de Klankbordgroep Leeuwarden Arriva. Een twee jaarlijks overleg met belanghebbenden. Deelnemers zijn o.a. provincie, gemeente, wijkpanels, verenigingen, ROCOV fryslân. Op 13 december 2020 liep het convenant OV met Arriva af. In de voorbereiding voor het vervolg convenant heeft Wijkbelang Westeinde een reactie op de ‘Reactienota Ontwerp Programma van Eisen aanbesteding busconcessie Fryslân’ gestuurd naar de provincie op 16 maart 2020. Hierin is aangegeven dat Wijkbelang het rondje Westeinde wil behouden.

Nu al minder bussen

Door huidige pandemie is de aanbesteding uitgesteld. Arriva heeft in geheel 2021 de zondagsdienst laten vervallen en beperkt de avonddienst tot half tien avonds. Als ‘Westeinde’ hebben we in de klankbordgroep van 26 oktober 2020 aangegeven de best wel ingrijpende maatregelen voor lijn 1 Westeinde te betreuren. Met het oog op ouderen en begeleid wonen in deze stadwijk is het busvervoer noodzakelijk. Voorgesteld werd als alternatief de buitenbuslijn 71 (die rijdt op de Poptawei) een rondje om het winkelcentrum en langs Swettehiem te laten rijden. Dit betekent dat voor lijn 71 ‘s-avonds en op zondagen extra reistijd van ca. vier minuten per rit. Volgens Arriva zijn hiervoor te weinig opstappers en gaat dit ten koste van de reizigers van en naar de dorpen.

De bus bleef rijden in 2020 en 2021

De stadsbus rijdt nog steeds het rondje Westeinde. Met een rijkssteunregeling – i.v.m. corona – kan Arriva de huidige dienstregeling tot 12 december 2021 handhaven.

Provincie Fryslân streeft naar kostenneutraal

Aan Arriva is gevraagd door de provincie Fryslân om een transitieplan op te stellen. Met als doel tot kostenneutraal te komen. Met als gevolg dat buslijn 1 Westeinde vervalt. De maatstaf voor Leeuwarden voor het plan is dat binnen 400 meter een bushalte is of binnen 1000 meter een treinstation beschikbaar moet zijn. Alleen de noordkant van Westeinde voldoet niet aan deze maatstaf. Op het bijgaand kaartje staat de dekking van de bereikbaarheid in kleuren aangegeven. Groen voor de trein en geel voor de bus. Een gedeelte van Westeinde valt in een grijs gebied. Volgens de criteria dus onbereikbaar. Hierin ligt ook de Noorder Begraafplaats. Volgens Arriva maken hier heel weinig bezoekers gebruik van de bus.

In het plan – met het zogenaamde strekken van de buslijnen blijven voor Westeinde de haltes aan de Harlingerstraatweg bij de verkeerslichten en op de Poptawei bij de T-kruising met de Jan Jelles Hofleane. De bushalte op de Poptawei bij de Douwe Kalmaleane verdwijnt op termijn.

Arriva stelt dat voor 40 instappers (noordelijke halten) de afstand naar de Harlingerstraatweg of Poptawei meer dan 400-500 meter is. Het betreft het gemiddeld aantal instappers op een werkdag buiten de vakantie in januari en februari 2020, dus voor Corona.

Alternatieven onderzocht

Voor Westeinde zijn de volgende alternatieven onderzocht:

Verbetering van de halten Westeinde aan de Harlingerstraatweg en van de halte aan de Poptawei nabij de Jan Jelles Hofleane. De verbeteringen zijn:

  • Overdekte fietsenstalling met voldoende capaciteit
  • Overdekte wachtruimte met voldoende capaciteit
  • Te onderzoeken oplaadpunten en stallingen voor e-bike en deelfiets/scootersystemen
  • Toegankelijke route van- en naar bushalte, denk aan verlaagde trottoirbanden/opritjes

De verbeteringen aan de haltes zijn per december 2021 gereed.

Aan de wijk wordt gevraagd een keuze te maken uit één van de volgende drie maatwerk alternatieven:

  • De inzet van een Opstapper van één van de noordelijke halten naar het busstation op basis van een vraagafhankelijke verbinding van 1x/uur tegen een tarief van € 3,50 per enkele reis
  • De buurtbus of wijkbus. Deze wordt door vrijwilligers gereden volgens ene vaste route. Ingeschat wordt dat hiervoor ca. 50 vrijwilligers – chauffeurs en planners nodig zijn
  • Of de inzet van een aan de wijk beschikbaar gestelde elektrische Deelauto. Gereden door vrijwillige chauffeurs uit de wijk naar bestemmingen in heel de stad Leeuwarden (bijvoorbeeld ziekenhuis). Tarief, bedieningsperiode en reserveringen bepaalt de wijk in samenspraak met Arriva.

Begrip

‘Westeinde’ heeft inmiddels begrip voor de maatregelen i.v.m. de lege bussen, maar gaf aan graag in overleg te gaan met de gemeente over de alternatieven. Gevolg hiervan dat enige leden van de commissie Leefomgeving met de Provincie, gemeente en Arriva nu in overleg zijn.

Onderzochte alternatieven

Mogelijkheden zoals de Opstappen en Buurtbus zijn onderzocht en niet haalbaar bevonden.

De Opstapper is een vraagafhankelijk systeem waarbij een taxibusje een passagier ophaalt van een wijk zonder ov-verbinding (één halteplaats in de wijk op een nader te bepalen plaats) en brengt naar een Opstapper knooppunt waar een reguliere bus of trein vertrekt en andersom (Centraal Station Leeuwarden). De reiziger dient minimaal een uur tot maximaal drie maanden van tevoren telefonisch te reserveren. Dit systeem is een vangnet voor het netwerk van het OV. Voor Arriva een kostbare oplossing.

De buurtbus of wijkbus rijdt dan volgens een bepaalde dienstregeling met inzet van vrijwilligers. De busjes worden beschikbaar gesteld door Arriva evenals de opleiding en dergelijke.

Voor de wijkauto zijn minder mensen nodig en denken dat we met veel minder vrijwilligers nodig dan met de buurtbus of wijkbus. De haalbaarheid hiervan wordt momenteel onderzocht.

Ingeschat wordt dat er om een buurtbus of wijkbus te laten rijden er ca. 50 vrijwilligers nodig zijn, wat we niet haalbaar achten. Voor de wijkauto zijn veel minder vrijwilligers nog wat we wel haalbaar achten. Heb je belangstelling? Geef je op en stuur een mailtje naar: leefomgeving@wijkbelangwesteinde.nl

Nieuwe convenant OV in 2024.

De provincie als opdrachtgever voor het OV blijft intussen bezig met het voorbereiden voor de aanbesteding voor het openbaar vervoer in Fryslân. Het convenant OV in 2024.

commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde

BuitenWesten september 2021

Dinsdagmiddag heeft Sierk van FE DRUK de gloednieuwe BuitenWesten in Eeltsje’s Hiem afgeleverd. Op de cover een foto van de toppers van Middelséhiem die in de wijk heel wat zwerfvuil opruimen. Hoe ze dat aanpakken, lees je in het bijbehorende artikel. Wat kun je nog meer verwachten? Deel twee van de serie Wonen en Verhuizen in Westeinde; Julia (7) vertelt over alle dieren die ze kent en maak kennis met Hans en Hanny, twee van onze OPP vrijwilligers. Wat als lijn 1 vanaf januari niet meer door de wijk rijdt? De commissie Leefomgeving denkt vooruit en wil een wijkauto inzetten. Lees alles over dit plan en nog veel meer in ons mooie wijkblad dat deze week wordt bezorgd 🙂

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑