Zienswijzen Gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur

De gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur blijft Wijkbelang Westeinde een mooi plan vinden, maar onze zorgen blijven: De verkeersafwikkeling op het kruispunt Harlingerstraatweg-Slauerhofweg bij Crystalic. Te verwachten parkeerhinder in de wijk. De toekomst van ons winkelcentrum. De zorgen over de parkeerhinder zijn wel een beetje weggenomen door harde toezeggingen van Cambuurzijde dat Westeinde door toezichthouders zal worden afgesloten... Lees verder →

Uitnodiging informatieavond WTC / Cambuur 19 maart

Uitnodiging voor de informatieavond Gebiedsontwikkeling WTC / Cambuur op dinsdagavond 20:00 in Eelstje's Hiem. De commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde informeert u over de gang van zaken rond het nieuw te bouwen WTC / Cambuurcomplex. In de bijlage vind u de uitnodiging

Westeinders bezorgd om kruising

(Tekst: Huis aan Huis) De plannen voor een nieuw Cambuur Stadion in het WTC-gebied zijn gesmeed. Maar hoe kijkt men aan tegen de komst van het stadion? Durk Visser en Henk Halma hebben beiden zitting in de commissie leefomgeving van wijkbelang Westeinde. Van daaruit volgen zij kritisch de ontwikkelingen omtrent de plannen voor het WTC-gebied... Lees verder →

Ontwikkelingen WTC-Cambuur

De ontwikkelingen gaan gestaag door en het is de bedoeling dat het stedebouwkundig plan dit jaar door de gemeenteraad wordt behandeld en goedgekeurd, zodat de plannen doorgang kunnen vinden. Zoals bekend is Wijkbelang Westeinde op zichzelf voorstander van de gebiedsontwikkeling omdat we het een belangrijke impuls voor onze directe woonomgeving vinden. Zoals bekend is Wijkbelang... Lees verder →

Gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur – Nieuwsbrief

Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur. De nieuwsbrief is één van de manieren waarmee we u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen in dit project. U ontvangt deze nieuwsbrief namens de samenwerkende partijen: Wyckerveste, Bouwgroep Dijkstra Draisma, SC Cambuur en gemeente Leeuwarden. Besluit gemeenteraad Op 17 juli jongstleden heeft... Lees verder →

Toespraak voorzitter tijdens Politiek Forum 12 juli

Geachte leden van de gemeenteraad, 19 juni jl nodigde de gemeente Leeuwarden omwonenden van het WTC gebied uit voor een informatiebijeenkomst. Vandaag, 12 juli 2017, bespreekt u de plannen voor het eerst en het streven van het college is dat u komende maandag, 17 juli, een besluit gaat nemen. Een deel van de inwoners van... Lees verder →

Informatieavond nieuw stadion SC Cambuur

Op maandag 10 juli is er een informatieavond over het nieuwe stadion van SC Cambuur. Dit stadion, dat achter het WTC moet komen roept bij een behoorlijk aantal mensen vragen op. Vragen zoals: Hoe ziet het eruit? Hoe komt het met de parkeervoorzieningen? Hoe wordt overlast voorkomen? Wat betekent het voor de winkelvoorzieningen in Westeinde?... Lees verder →

Wijkbelang westeinde | Privacy | Copyright 2019

Omhoog ↑