Stremming inrit WTC-gebied / Schrijversbuurt

Beste lezer,

In november is de aannemer begonnen met de aansluiting van de Heliconweg en het WTC gebied. We gaven in een bewonersbrief aan dat de Schrijversbuurt via de inrit vanuit het WTC-gebied bereikbaar zou blijven, op een mogelijke korte stremming na.

Stremming inrit WTC-gebied / Schrijversbuurt

Een stremming bleek nodig; sinds een week is de weg naar de Schrijversbuurt afgesloten en een omleiding werd ingesteld. De aannemer geeft aan dat hij meer tijd nodig heeft om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Dat betekent dat de weg naar de Schrijversbuurt tot en met 18 december afgesloten blijft. De omleiding is met borden aangegeven. Om deze datum te kunnen halen is het noodzakelijk dat de aannemer zaterdag 5 december de werkzaamheden voor het asfalteren voorbereidt. Excuus voor het ongemak dat u hierdoor ervaart.

Werkzaamheden nabij Heliconweg

Volgende week begint de aannemer met asfaltwerkzaamheden dichtbij de Heliconweg. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer langs deze werkzaamheden, zodat een stremming van de Heliconweg niet nodig is. Dit geldt mogelijk de week erna nog een keer en zal dan op dezelfde wijze met verkeersregelaars plaatsvinden.

Vragen en meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Harold Rakers, via telefoonnummer

(058) 233 8656 of via het e-mailadres harold.rakers@leeuwarden.nl.

Alle informatie over het project en de documenten vindt u op www.leeuwarden.nl/wtccambuur. Algemene vragen over het project kunt u stellen via het emailadres wtccambuur@leeuwarden.nl.

Met vriendelijke groet,

Rianne Glerum-van Houten,

projectleider.

wijwerkenaan

Start nieuwe werkzaamheden WTC/Cambuur

Via dit bericht informeert de gemeente  u over de aanleg van het overloop parkeerterrein op De Zwette. Deze werkzaamheden beginnen aankomende week. Het inmiddels vergruisde beton van de voormalige vuurwerkbunkers hergebruiken we op het overloopparkeerterrein. Het vervoeren daarvan gebeurt via de Slauerhoffweg. Verkeer wordt niet omgeleid of gestremd en bedrijven blijven bereikbaar.

McDonald’s verschuift de bouwwerkzaamheden naar een later moment. Wanneer deze planning bekend is, informeren wij u opnieuw.

Voor meer informatie over de gebiedsontwikkeling WTC Cambuur kijkt u op www.leeuwarden.nl/wtccambuur. Heeft u vragen over de werkzaamheden ter plekke, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Harold Rakers. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (058) 233 8656 of via het e-mailadres harold.rakers@leeuwarden.nl.

Voor andere vragen over het project kunt u de gemeente een mail sturen via wtccambuur@leeuwarden.nl.

Zienswijzen Gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur

De gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur blijft Wijkbelang Westeinde een mooi plan vinden, maar onze zorgen blijven:

  • De verkeersafwikkeling op het kruispunt Harlingerstraatweg-Slauerhofweg bij Crystalic.
  • Te verwachten parkeerhinder in de wijk.
  • De toekomst van ons winkelcentrum.

De zorgen over de parkeerhinder zijn wel een beetje weggenomen door harde toezeggingen van Cambuurzijde dat Westeinde door toezichthouders zal worden afgesloten (inclusief de wegen vanaf de Valeriusstraat) bij wedstrijden van Cambuur. De door ons gevraagde integrale aanpak van de kruising bij Crystalic en de verkeersafwikkeling tussen deze kruising en het Europaplein is uit de business-case gehaald (onbespreekbaar!) en maakt dus ook niet deel uit van het bestemmingsplan. Dat geeft tijd en ruimte en de eerste gesprekken hierover hebben plaatsgevonden.

‘Wij beschouwen het als een positieve ontwikkeling en zien het als een verrijking voor de stad. Dat neemt niet weg, dat de beoogde komst van twee grote supermarkten, ons grote zorgen blijft baren. Dat is de reden waarom wij gemeend hebben zienswijzen te moeten indienen. Onze zienswijzen hebben betrekking op onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan’, Dit staat in de zienswijzen Wijkbelang Westeinde Leeuwarden tegen ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – Gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur aan de leden van de gemeenteraad van 4 juni 2019.

Met supermarkten met minder winkeloppervlak (wvo) dan beoogd in het WTC/Cambuur-project maken buurtsupers in de wijk Westeinde meer kans te overleven. Met 750 vierkante meter minder aan wvo voor de Lidl en Jumbo bij WTC/Cambuur en een grotere nieuwe Poiesz in de wijk ontstaat er een betere supermarktstructuur.

Lees hier de zienswijzen

Uitnodiging informatieavond WTC / Cambuur 19 maart

Uitnodiging voor de informatieavond Gebiedsontwikkeling WTC / Cambuur op dinsdagavond 20:00 in Eelstje’s Hiem. De commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde informeert u over de gang van zaken rond het nieuw te bouwen WTC / Cambuurcomplex.
In de bijlage vind u de uitnodiging

Gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur – Supermarktruimte, parkeren, verkeersafwikkeling

Wijkbelang Westeinde heeft een brief gestuurd aan de gemeenteraad die gaat over de gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur. De brief is op maandag 7 januari 2018 verzonden. Een afschrift van onze brief + bijlage is eveneens gezonden naar het college en naar wethouder Henk Deinum.

Bij voorkomende gelegenheden heeft Wijkbelang Westeinde aangegeven niet tegen het ontwikkelen van het gebied rond het WTC te zijn, met daarin een nieuw Cambuurstadion. Wijkbelang beschouwt het als een positieve ontwikkeling en ziet het als een verrijking voor de stad.

Vanuit onze wijk is daarbij met nadruk aandacht gevraagd voor en zorg uitgesproken over de volgende aspecten:

  • het voortbestaan van ten minste één buurtsupermarkt in Westeinde;
  • de verkeersafwikkeling op de kruising Harlingerstraatweg-Slauerhoffweg-Douwe Kalmaleane;
  • het ontstaan van parkeeroverlast en sluipverkeer door de wijk.

De brief + bijlage kun je hier downloaden.

De Commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde is in een vroeg stadium betrokken bij en heeft inbreng kunnen leveren voor de ontwikkeling van het gebied rond het WTC, met daarin plaats voor een nieuw Cambuurstadion. Dat stellen wij zeer op prijs.

Durk Visser en Henk Halma hebben beiden zitting in de commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde. Samen met Geert Keuning vormen zij een werkgroep vanuit de commissie Leefomgeving. De werkgroep volgt kritisch de ontwikkelingen omtrent de plannen voor het WTC-gebied en het nieuwe Cambuur Stadion.

Westeinders bezorgd om kruising

Kruising
Foto: Keimp Pijpstra

(Tekst: Huis aan Huis)

De plannen voor een nieuw Cambuur Stadion in het WTC-gebied zijn gesmeed. Maar hoe kijkt men aan tegen de komst van het stadion?

Durk Visser en Henk Halma hebben beiden zitting in de commissie leefomgeving van wijkbelang Westeinde. Van daaruit volgen zij kritisch de ontwikkelingen omtrent de plannen voor het WTC-gebied en het nieuwe Cambuur Stadion. In Westeinde is men overwegend positief over de plannen.

Doorgaan met het lezen van “Westeinders bezorgd om kruising”

Gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur – Nieuwsbrief

WTC Cambuur
Foto: Gemeente Leeuwarden

Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur. De nieuwsbrief is één van de manieren waarmee we u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen in dit project. U ontvangt deze nieuwsbrief namens de samenwerkende partijen: Wyckerveste, Bouwgroep Dijkstra Draisma, SC Cambuur en gemeente Leeuwarden.

Doorgaan met het lezen van “Gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur – Nieuwsbrief”

Toespraak voorzitter tijdens Politiek Forum 12 juli

Margaret Beckers
Margaret Beckers – Foto: Siska Alkema

Geachte leden van de gemeenteraad,

19 juni jl nodigde de gemeente Leeuwarden omwonenden van het WTC gebied uit voor een informatiebijeenkomst. Vandaag, 12 juli 2017, bespreekt u de plannen voor het eerst en het streven van het college is dat u komende maandag, 17 juli, een besluit gaat nemen.

Een deel van de inwoners van Westeinde is op 27 juni bij de bewonersbijeenkomst geweest. Ook heeft Wijkbelang Westeinde op maandag 10 juli bewoners de gelegenheid geboden om nogmaals hun geluid te laten horen.

Doorgaan met het lezen van “Toespraak voorzitter tijdens Politiek Forum 12 juli”

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑