Poptawei helemaal klaar!

De werkzaamheden aan de Poptawei zijn helemaal afgerond. Door de vernieuwde T-kruising Poptawei/Jan Jelles Hofleane kan het autoverkeer zonder af te slaan, onze wijk inrijden. De nog ontbrekende markering op de rijweg en het fietspad is recentelijk aangebracht. Op het fietspad is de de markering zodanig dat er een scheiding is tussen fiets- en voetpad. De bermen zijn ingezaaid met een grasmengsel. Volgens de maaikaart van de gemeente zullen de bermen twee keer per jaar worden gemaaid. Dat betekent dat er uiteindelijk een mooie vegetatie ontstaat voor insecten 🙂 De medewerkers van de gemeente en de aannemer kunnen terugkijken op een geslaagd project. Onze commissie Leefomgeving was nauw betrokken bij de voorbereidingen van dit project.

Verkeershinder door grootonderhoud (5)

Tot begin januari is er verkeershinder op de Poptawei. Op donderdag 19 december is het laatste beton gestort. Wanneer het beton voldoende sterkte heeft gekregen, de strepen zijn aangebracht en de bermen zijn aangevuld verdwijnen de hekken om het fietspad. Hiermee is de stremming dan voorbij.

Een gedeelte van het vernieuwde fietspad tussen Leeuwarden en Marsum was binnen een dag stuk gereden. Dit ondanks dat de aannemer voorzieningen had getroffen. Een brommerrijder dacht dat hij wel over het vers gestorte beton kon rijden. Maar na 200 m bleek dat toch niet zo goed idee te zijn en reed datzelfde stuk weer terug. De sporen die hij achterliet waren zo diep dat een heel stuk fietspad op nieuw gestort moest worden. Dit is intussen gerealiseerd.

De ontbrekende markering op de hoofd rijweg wordt in het voorjaar alsnog aangebracht.

Voor vragen over de uitvoering kun je contact opnemen met Haije Stellingwerf die het werk begeleidt namens de gemeente. Hij is bereikbaar via 14058 en 06-43365343.

Verkeershinder Poptawei door groot onderhoud (2)

Verkeershinder Poptawei door groot onderhoud aan asfaltverharding. Voorbereidende werkzaamheden vanaf 26 augustus t/m 11 september. Geen stremming. De herinrichting T-kruising Poptawei / Jan Jelles Hofleane is van 12 september t/m 25 oktober. Tijdens deze uitvoerings fase is de weg gestremd voor  doorgaand verkeer. Fietsverkeer blijft wel mogelijk. In de bijlagen de bewonersbrief van 4 juli 2019 met de omleidingen voor auto en fiets.

Van september tot eind van dit jaar zijn er werkzaamheden en verkeershinder op de Poptawei. De gemeente voert asfaltonderhoud aan de Poptawei uit. De commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde is nauw bij de voorbereidingen betrokken.

Het werk wordt in fasen uitgevoerd. Eerst gaan de nutsbedrijven aan het werk om de kabels en leidingen te verleggen. In september en oktober wordt de T-kruising gereconstrueerd. Vervolgens werkvak fase 2 aangepakt het gedeelte van de gemeentegrens tot de Famylje Tammingaleane – een lengte van 475 m. Werkvak fase 3 is het gedeelte van de Famylje Tammingaleane tot de Jan Jelles Hofleane. Werkvak fase 4 het gedeelte Jan Jelles Hofleane tot de Douwe Kalmaleane en tot slot werkvak fase 6 de fietssnelweg. Volgend jaar worden de bermen ingezaaid.

Verkeershinder zal er zijn van september tot eind van dit jaar. Stremmingen en omleidingen worden door middel van borden aangegeven. De gemeente houdt een groot deel van de wijkbewoners op de hoogte met huis-aan-huis buurtbrieven en publicaties via de gemeentesite en regionale media. Volg de herinrichting van de Poptawei op wijkbelangwesteinde.nl  Op deze site staan ook de omleidingsroutes.

Voor vragen over de uitvoering kun je contact opnemen met Haije Stellingwerf die het werk begeleidt namens de gemeente. Hij is bereikbaar via 14058 en 06-43365343.

Het vorige bericht is van 23 juni 2019: Verkeershinder door groot onderhoud

Bijlagen: Bewonersbrief Poptawei van 4 juli 2019, kaart met de omleiding voor auto’s uitvoerings fase1 en omleiding voor fietsers uitvoeringsfase 1

Verkeershinder Poptawei door groot onderhoud

Verkeershinder Poptawei door groot onderhoud aan asfaltverharding op komst.

Van september tot eind van dit jaar zijn er werkzaamheden en verkeershinder op de Poptawei. De gemeente voert asfaltonderhoud aan de Poptawei uit. De commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde is nauw bij de voorbereidingen betrokken.

De T-kruising Poptawei/Jan Jelles Hofleane wordt geheel vernieuwd. Het autoverkeer op de Poptawei naar de Jan Jelles Hofleane v.v. kan straks doorrijden zonder af te slaan. Het verkeer vanaf Marsum moet dan voorrang verlenen. Het gedeelte vanaf het bord bebouwde kom richting Marsum tot de gemeentegrens wordt max. 60 km/uur. Bij het schelpenpad ‘De Schieding’ komt een wegversmalling om het verkeer vanaf Marsum richting stad af remmen. Ter hoogte van de T-kruising wordt het fiets- voetpad opnieuw gemaakt. Dit gedeelte van ca. 450 m wordt alvast ingericht als fietssnelweg. De gemeente heeft de ambitie om in 2022 ‘Fietsstad van Nederland’ te zijn.

Het werk wordt in fasen uitgevoerd. Eerst gaan de nutsbedrijven aan het werk om de kabels en leidingen te verleggen. In september en oktober wordt de T-kruising gereconstrueerd. Vervolgens werkvak fase 2 aangepakt het gedeelte van de gemeentegrens tot de Famylje Tammingaleane – een lengte van 475 m. Werkvak fase 3 is het gedeelte van de Famylje Tammingaleane tot de Jan Jelles Hofleane. Werkvak fase 4 het gedeelte Jan Jelles Hofleane tot de Douwe Kalmaleane en tot slot werkvak fase 6 de fietssnelweg. Volgend jaar worden de bermen ingezaaid.

Verkeershinder zal er zijn van september tot eind van dit jaar. Stremmingen en omleidingen worden door middel van borden aangegeven. De gemeente houdt een groot deel van de wijkbewoners op de hoogte met huis-aan-huis buurtbrieven en publicaties via de gemeentesite en regionale media. Volg de herinrichting van de Poptawei op wijkbelangwesteinde.nl  Op deze site staan ook de omleidingsroutes.

Voor vragen over de uitvoering kun je contact opnemen met Haije Stellingwerf die het werk begeleidt namens de gemeente. Hij is bereikbaar via 14058 en 06-43365343.

Bijlage: Bewonersbrief Poptawei van 26 juni 2019 en kaart met de werkvakken

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑