Verkeershinder door grootonderhoud (5)

Tot begin januari is er verkeershinder op de Poptawei. Op donderdag 19 december is het laatste beton gestort. Wanneer het beton voldoende sterkte heeft gekregen, de strepen zijn aangebracht en de bermen zijn aangevuld verdwijnen de hekken om het fietspad. Hiermee is de stremming dan voorbij. Een gedeelte van het vernieuwde fietspad tussen Leeuwarden en... Lees verder →

Verkeershinder Poptawei door groot onderhoud (2)

Verkeershinder Poptawei door groot onderhoud aan asfaltverharding. Voorbereidende werkzaamheden vanaf 26 augustus t/m 11 september. Geen stremming. De herinrichting T-kruising Poptawei / Jan Jelles Hofleane is van 12 september t/m 25 oktober. Tijdens deze uitvoerings fase is de weg gestremd voor┬á doorgaand verkeer. Fietsverkeer blijft wel mogelijk. In de bijlagen de bewonersbrief van 4 juli... Lees verder →

Verkeershinder Poptawei door groot onderhoud

Verkeershinder Poptawei door groot onderhoud aan asfaltverharding op komst. Van september tot eind van dit jaar zijn er werkzaamheden en verkeershinder op de Poptawei. De gemeente voert asfaltonderhoud aan de Poptawei uit. De commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde is nauw bij de voorbereidingen betrokken. De T-kruising Poptawei/Jan Jelles Hofleane wordt geheel vernieuwd. Het autoverkeer op... Lees verder →

Wijkbelang westeinde | Privacy | Copyright 2019

Omhoog ↑