Werkzaamheden Johan Winklerwei / Pieter Sipmawei betonpad

Naar aanleiding van lopende gesprekken rondom het project “het donker belicht” (aangaande de openbare verlichting) zijn door het Wijkbelang Westeinde een aantal locaties aangedragen waar onderhoud aan de trottoirs nodig wordt geacht. De planning is gewijzigd. Van maandag 29  oktober  t/m vrijdag 14 december november  wordt het asfalt (voetpad) langs het water tussen Johan Winklerwei... Lees verder →

Update – Herstelwerkzaamheden aan de trottoirs

Naar aanleiding van lopende gesprekken rondom het project “het donker belicht” (aangaande de openbare verlichting) zijn door het Wijkbelang Westeinde een aantal locaties aangedragen waar onderhoud aan de trottoirs nodig wordt geacht. Deze locaties zijn beoordeeld en opgenomen in het (midschalig) onderhoudsprogramma 2018. Voor dit jaar staan er werkzaamheden op het programma in- en rondom... Lees verder →

Johan Winklerwei krijgt grote onderhoudsbeurt

Van maandag 19 juni t/m vrijdag 14 december wordt de asfaltverharding van de Johan Winklerwei vernieuwd. Tevens worden de trottoirs en de parkeerstroken herstraat. Tijdens het frezen en asfalteren wordt de doorgaande weg gestremd. I.v.m. de bereikbaarheid wordt het frezen en asfalteren in drie fases uitgevoerd. Tijdens deze faseringen worden er enkele tijdelijke verbindingen aangebracht.... Lees verder →

Wijkbelang westeinde | Privacy | Copyright 2019

Omhoog ↑