Wijkgebouw vanaf 1 januari 2018 beperkt open

MFC Eeltsje's Hiem
MFC Eeltsje's Hiem

MFC Eeltsje’s Hiem

Vanaf de zomer 2017 hebben wij op de website, in het Wijkblad en in de Ledenvergaderingen, met u gedeeld dat er veranderingen komen.

Ons prachtige wijkgebouw is gerealiseerd voor de crisis en zou dienen als een Multifunctioneel Centrum waar meerdere partijen gebruik van zouden maken. Elkien is de eigenaar en de gemeente en Palet huren het.

De Wijkvereniging en Palet leverden een klein startkapitaal en vormden samen een beheerstichting die het gebouw zo goed mogelijk trachtte te exploiteren. De wijkvereniging organiseerde veel activiteiten en Palet realiseerde een maaltijdvoorziening en leverde een fulltime beheerder voor het gebouw.

Veel mensen hebben in de afgelopen jaren het gebouw bezocht. Na het stoppen van de maaltijdvoorziening is de beheerder volledig aangebleven. We hoopten dat er nieuwe, winstgevende activiteiten een plek zouden krijgen in het wijkgebouw. Ondanks ieders inspanningen is dat nog niet gelukt en draait het wijkgebouw met een behoorlijk verlies. Daarbij komt dat Palet door veranderende wetgeving de beheerstichting wil verlaten. Het bestuur van de beheerstichting moet daarom een aantal vervelende maatregelen nemen.

Ten eerste is er geen financiële ruimte meer voor een fulltime beheerder. De huidige beheerder, Jappie van der Meulen, blijft volledig in dienst van Palet. Voor het beheer van het wijkgebouw wordt tijdelijk, voor 6 maanden, een beheerder voor 20 uur per week aangetrokken.

Ten tweede zal het wijkgebouw beperkte openingstijden krijgen. In principe is het gebouw open op woensdag, donderdag en vrijdag.

Ten derde zullen de tarieven voor verhuur en diensten terdege onder de loep worden genomen.
We hopen dat er op deze manier een gezonde exploitatie zal komen. En zodra er meer vrijwilligers zijn is uitbreiding van de openingsuren weer mogelijk. Houd daarvoor de sociale media in de gaten!