Wijkgebouw Eeltsje’s Hiem blijft open!

MFC Eeltsje's Hiem
MFC Eeltsje's Hiem

MFC Eeltsje’s Hiem

Sinds 1 januari is Johan Visser voor 6 maanden aangetrokken als tijdelijk beheerder. Johan heeft naast Eeltsje’s Hiem, ook Ludingawaard onder zijn hoede en kan dus niet altijd aanwezig zijn. Als Wijkbelang zijn we blij dat we toch gebruik kunnen blijven maken van het gebouw.

Gelukkig hebben zich inmiddels enkele nieuwe vrijwilligers aangemeld en zien we enkele bekende gezichten weer de handen uit de mouwen steken. Ook de wijkfeestcommissie laat zich niet onbetuigd en barst van de goede plannen. Met elkaar zetten bestuur en vrijwilligers de schouders er onder.

De beheerstichting waarin Wijkbelang participeert heeft de verantwoordelijkheid voor de exploitatie en openstelling van het gebouw.

Zij doet haar uiterste best om in het komende half jaar een gezonde exploitatie te krijgen. Alleen op die manier kan de wijk het gebouw ook op langere termijn blijven gebruiken. We proberen bv het energieverbruik omlaag te krijgen en activiteiten zoveel mogelijk te clusteren.

Doordat het gebouw voor een deel aan derden is verhuurd is het wijkgebouw voorlopig extra open op maandagavond en  dinsdagavond.

Op woensdag en donderdag kunt u de gehele dag en avond in Eeltsje’s Hiem terecht. Op vrijdagavond is het gebouw open wanneer er klaverjassen is en Jeu de Boules. Voor bijzondere gelegenheden kunt u altijd contact met ons opnemen.