Westeinders bezorgd om kruising

Kruising
Foto: Keimp Pijpstra

(Tekst: Huis aan Huis)

De plannen voor een nieuw Cambuur Stadion in het WTC-gebied zijn gesmeed. Maar hoe kijkt men aan tegen de komst van het stadion?

Durk Visser en Henk Halma hebben beiden zitting in de commissie leefomgeving van wijkbelang Westeinde. Van daaruit volgen zij kritisch de ontwikkelingen omtrent de plannen voor het WTC-gebied en het nieuwe Cambuur Stadion. In Westeinde is men overwegend positief over de plannen.

Er zijn enkele kanttekeningen geplaatst bij het winkelgebied, de wegen rondom de wijk, parkeer-overlast en het plan voor licht en geluid in het te realiseren Cambuur Stadion. ,,Dat het WTC-gebied wordt opgeknapt geeft een andere dynamiek. Het versterkt de westkant van Leeuwarden”, stelt Halma. Naar het plan voor licht en geluid kijken Visser en Halma met een kritische blik. ,,Het geeft ons in de wijk niet zoveel overlast omdat wij relatief ver van het stadion af liggen. Maar het moet niet de spuigaten uit gaan lopen. Dus we houden de planvorming daaromheen goed in het oog.”

Vanuit Westeinde zijn er zorgen over de drukte op de kruising van de Harlingerstraatweg met de Douwe Kalmaleane en Slauerhoffweg, ten hoogte van Crystalic. ,,Het is daar nu al druk. Deze kruising is de hoofdontsluiting en de meest gebruikte toegangsweg van Westeinde.. Wanneer er straks evenementen zijn, en/of een wedstrijd van Cambuur is dan kan dat voor een verkeersinfarct gaan zorgen. De gemeente heeft €3,5 miljoen beschikbaar voor de infrastructurele maatregelen, maar het kan zijn dat voor het WTC-gebied meer geld nodig is voor de juiste maatregelen. De wijkbewoners hebben recht op een veilige en ook vlotte ontsluiting in de wijk. Met de gemeente willen wij samen naar een oplossing kijken”, zegt Visser.

Vanuit Westeinde bestaat de wens om een supermarkt in de wijk te behouden. De Poiesz neemt de locatie van de huidige Lidl aan de Pieter Sipmawei over en gaat daardoor uitbreiden. ,,Dat is een positieve ontwikkeling. Er moet vanuit de gemeente nog een rapport komen waarin staat wat voor effecten de supermarkten op het toekomstige WTC-gebied hebben op de ketens in de wijken”, benadrukt Halma. Op het gebied van parkeren is men vanuit de wijk eveneens kritisch. ,,Het is namelijk niet de bedoeling dat groepen supporters hier in de wijk gaan parkeren.” De inspraak die de wijk heeft geleverd is goed opgevangen. ,,Wij merken een zeer goede samenwerking met de gemeente. Zij nemen ons mee in alle plannen. Bewoners hebben nou eenmaal belangen om mee te praten over zulke projecten. Zij moeten uiteindelijk ook achter het gevormde gebied staan en daar als omwonende positief naar kunnen kijken. Het is mooi om te zien dat de gemeente daar aan mee wil werken”, zegt Visser.

De gemeente Leeuwarden organiseert op dinsdag 10 april vanaf 19.30 uur een informatie bijeenkomst voor alle geïnteresseerden in het WTC Hotel. Durk Visser en Henk Halma roepen alle bewoners op om langs te komen en naar de plannen te gaan kijken.

Comments are closed.

Wijkbelang westeinde | Privacy | Copyright 2019

Omhoog ↑