Werkzaamheden Johan Winklerwei / Pieter Sipmawei betonpad

Johan Winklerwei
Johan Winklerwei

Johan Winklerwei – Foto: Keimp Pijpstra

Naar aanleiding van lopende gesprekken rondom het project “het donker belicht” (aangaande de openbare verlichting) zijn door het Wijkbelang Westeinde een aantal locaties aangedragen waar onderhoud aan de trottoirs nodig wordt geacht.

De planning is gewijzigd.

Van maandag 29  oktober  t/m vrijdag 14 december november  wordt het asfalt (voetpad) langs het water tussen Johan Winklerwei 120 en Johan Winklerwei 34 tot aan de  Pieter Sipmawei  vernieuwd.

De asfaltverharding wordt opgebroken en er wordt een betonverharding teruggebracht.

Vragen?

Als u vragen heeft  over de uitvoering, kunt u contact opnemen met de heer H.  Stellingwerf via telefoonnummer 06-43365343 of via het telefoonnummer 14058.