Verkeershinder Poptawei door groot onderhoud

Verkeershinder Poptawei door groot onderhoud aan asfaltverharding op komst.

Van september tot eind van dit jaar zijn er werkzaamheden en verkeershinder op de Poptawei. De gemeente voert asfaltonderhoud aan de Poptawei uit. De commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde is nauw bij de voorbereidingen betrokken.

De T-kruising Poptawei/Jan Jelles Hofleane wordt geheel vernieuwd. Het autoverkeer op de Poptawei naar de Jan Jelles Hofleane v.v. kan straks doorrijden zonder af te slaan. Het verkeer vanaf Marsum moet dan voorrang verlenen. Het gedeelte vanaf het bord bebouwde kom richting Marsum tot de gemeentegrens wordt max. 60 km/uur. Bij het schelpenpad ‘De Schieding’ komt een wegversmalling om het verkeer vanaf Marsum richting stad af remmen. Ter hoogte van de T-kruising wordt het fiets- voetpad opnieuw gemaakt. Dit gedeelte van ca. 450 m wordt alvast ingericht als fietssnelweg. De gemeente heeft de ambitie om in 2022 ‘Fietsstad van Nederland’ te zijn.

Het werk wordt in fasen uitgevoerd. Eerst gaan de nutsbedrijven aan het werk om de kabels en leidingen te verleggen. In september en oktober wordt de T-kruising gereconstrueerd. Vervolgens werkvak fase 2 aangepakt het gedeelte van de gemeentegrens tot de Famylje Tammingaleane – een lengte van 475 m. Werkvak fase 3 is het gedeelte van de Famylje Tammingaleane tot de Jan Jelles Hofleane. Werkvak fase 4 het gedeelte Jan Jelles Hofleane tot de Douwe Kalmaleane en tot slot werkvak fase 6 de fietssnelweg. Volgend jaar worden de bermen ingezaaid.

Verkeershinder zal er zijn van september tot eind van dit jaar. Stremmingen en omleidingen worden door middel van borden aangegeven. De gemeente houdt een groot deel van de wijkbewoners op de hoogte met huis-aan-huis buurtbrieven en publicaties via de gemeentesite en regionale media. Volg de herinrichting van de Poptawei op wijkbelangwesteinde.nl  Op deze site staan ook de omleidingsroutes.

Voor vragen over de uitvoering kun je contact opnemen met Haije Stellingwerf die het werk begeleidt namens de gemeente. Hij is bereikbaar via 14058 en 06-43365343.

Bijlage: Bewonersbrief Poptawei van 26 juni 2019 en kaart met de werkvakken

Comments are closed.

Wijkbelang westeinde | Privacy | Copyright 2019

Omhoog ↑