Wijkbelang Westeinde

Vergunning gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur is verleend.

WTC Cambuur

Beste belangstellende,

Door Van Wijnen is een omgevingsvergunning voor de bouw van het voetbalstadion met nevenfuncties, commerciële- en onderwijsruimten aangevraagd.

De ontwerpbeschikking hiervoor lag met ingang van 24 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage. Binnen deze zes weken zijn er geen zienswijzen tegen of adviezen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Dat betekent dat de gemeente de vergunning verleent. Dit besluit is woensdag 25 mei gepubliceerd op overheid.nl en in weekblad Huis aan Huis en ligt vanaf 26 mei 2022 ter inzage voor een periode van zes weken bij de balie in het Gemeentehuis.

Gedurende deze periode kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.Kijk voor meer informatie over een beroepschrift indienen op www.leeuwarden.nl/beroepschrift.

Zodra er meer bekend is over de (bouw)planning informeert Van Wijnen u in een nieuwsbrief. De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het stadion gaan ondertussen verder.

Zo wordt er volgende week begonnen met de sanering van het terrein waar voorheen Van Wieren gevestigd was.

Meer informatie over de gebiedsontwikkeling WTC Cambuur leest u op www.leeuwarden.nl/wtccambuur.

Met vriendelijke groeten,

Ynze Haitsma,

Projectmanager