Update inzake de afvalinzameling in Westeinde

Afvalbakjes
Afvalbakjes

Foto: Keimp Pijpstra

Er heeft vrijdag 1 december een bericht in de Leeuwarder Courant gestaan (zie deze link: Voorlichting over afvalscheiding helpt, maar diftar is beter) met onjuiste informatie.

Er staat in dat het advies is om het project elders niet te herhalen en er staat in dat Algemeen wordt verwacht dat de nieuwe gemeenteraad komend jaar voor invoering van diftar kiest.

Beide klopt niet.

  • Het advies is juist geweest om de methode van de proef niet door de hele gemeente in te zetten, maar bijvoorbeeld in een aantal wijken die bijvoorbeeld extra aandacht behoeven op het gebied van huishoudelijk afval.
  • En de verwachting dat de nieuwe gemeenteraad voor diftar kiest, daarvan vragen we ons af waar deze vandaan komt. De gemeenteraad moet juist nog kiezen wat zij wil op het gebied van huishoudelijk afval. Er  wordt in 2018 juist een raadsvoorstel voorbereid. Op basis hiervan zal de gemeenteraad haar keuzes nog maken.