Uitnodiging Algemene Leden Vergadering van Wijkbelang Westeinde

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor een Algemene Leden Vergadering van Wijkbelang Westeinde. De vergadering vindt plaats op maandag 8 april aanstaande, ’s avonds om 20.00 uur in Eeltsje’s Hiem. De stukken staan aan het einde van dit bericht.

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag ledenvergadering d.d. 26 november 2018
 4. Jaarverslag en jaarrekening 2018
  • Verslag Kascommissie
 5. Begroting 2019
 6. Het Bestuur
  • (interim) voorzitterschap
 7. Invulling activiteiten Wijkbelang
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Op deze website worden uiterlijk 25 maart 2019 de overige vergaderstukken, jaarverslag en jaarrekening, geplaatst.

Stukken

Comments are closed.

Wijkbelang westeinde | Privacy | Copyright 2019

Omhoog ↑