Uitnodiging digitale Algemene Ledenvergadering Wijkbelang Westeinde 10 mei 2021

Bij onze Algemene Ledenvergadering in november 2020 hoopten wij dat een digitale ALV eenmalig zou zijn
en dat we u bij de eerstvolgende weer in MFC Eeltsje’s Hiem zouden begroeten. Helaas, niets is minder
waar.

Deze editie zal opnieuw digitaal plaatsvinden op maandag 10 mei 2021 om 20:00 uur. Wij nodigen u van
harte uit om de vergadering bij te wonen.

Mogelijk weet u nog precies hoe het werkt en is er weinig toelichting nodig. Toch vermelden we graag nog
een keer de werkwijze.

 • De ALV moet door de leden en vergadergerechtigden (hierna ‘leden’) te volgen zijn via een elektronisch communicatiemiddel.
 • Leden moeten uiterlijk 72 uur voor de ALV in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over onderwerpen die op de agenda staan.
 • De vragen van leden moeten uiterlijk tijdens de ALV worden beantwoord en deze antwoorden moeten toegankelijk gemaakt worden voor de leden, bijvoorbeeld via Facebook, de website of mail.
 • Tijdens de ALV moeten vragen van leden zo goed mogelijk worden beantwoord, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

Bovenstaande regels zijn afkomstig uit de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.

Wat te doen als u vragen heeft?
Ieder lid kan tot 72 uur voor de vergadering (tot uiterlijk 7 mei 2021 20:00 uur) zijn of haar vragen kwijt
door of een mail te sturen naar info@wijkbelangwesteinde.nl of door deze vraag schriftelijk in de
brievenbus van MFC Eeltsje’s Hiem te deponeren.

Bijwonen van de digitale ALV?
Tot en met 9 mei 2021 kunt u zich aanmelden voor online deelname aan de ALV van Wijkbelang Westeinde.
Klik hiervoor op onderstaande link: aanmelden
Hierna ontvangt u op 10 mei 2021 – voorafgaand aan de ALV – een link (met instructies) op uw emailadres
om de vergadering online bij te wonen. Daarnaast zullen de vragen en bijbehorende antwoorden terug te
vinden zijn in notulen die wij via de website zullen publiceren in de twee weken na de vergadering.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Vaststellen notulen 9 november 2020
 4. Benoeming nieuwe penningmeester
 5. Jaarrekening 2020
 6. Begroting 2021
 7. Beheerstichting
 8. Vragen
 9. Sluiting

Wat te doen als u zich kandidaat voor de functie penningmeester wilt stellen?
Zoals u uit de agenda kunt afleiden zijn wij als bestuur momenteel op zoek naar een nieuwe
penningmeester. Het bestuur is al op zoek gegaan naar een nieuwe kandidaat en heeft deze gevonden in
de persoon van Anita de Vreeze.
Mocht u zich als kandidaat eveneens beschikbaar willen stellen als penningmeester, dan kunt u zich
aanmelden bij het bestuur met een mailtje naar: info@wijkbelangwesteinde.nl. Als zich meer kandidaten
aanmelden dan zal tijdens de ledenvergadering met een stemming een definitieve keus worden gemaakt.
Wij hopen dat de ALV opnieuw succesvol zal worden. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
Michel Ferwerda, secretaris

cropped Wijkbelang logo verkleind 1

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑