Uitnodiging Algemene Leden Vergadering van Wijkbelang Westeinde

Beste leden en belangstellenden,

Het bestuur van Wijkbelang Westeinde nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 18 november 2019 om 20:00 uur in MFC Eeltsje’s Hiem.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag ledenvergadering d.d. 8 april 2019

4. Wijzigingen bestuur (zie toelichting*)

– Secretaris

– Algemeen bestuurslid

5. Beheerstichting

6. Invulling activiteiten Wijkbelang

7. Begroting 2020

8. Rondvraag

9. Sluiting

*Toelichting op de agendapunt 4:

Het bestuur stelt twee nieuwe bestuursleden aan u voor: Robert Roosjen als algemeen bestuurslid en Michel Ferwerda als secretaris. Mochten er andere kandidaten worden gesteld, dan moet volgens de statuten rekening worden gehouden met het volgende:

Voor elke vacature kunnen, door tenminste 1/10 deel van de leden, een of meer tegenkandidaten worden gesteld. De kandidaatstelling moet schriftelijk plaatsvinden bij de secretaris van het bestuur, en wel tenminste zeven dagen voor de dag van de algemene ledenvergadering (11 november 2019). Er wordt gestemd als er tegenkandidaten zijn.

Comments are closed.

Wijkbelang westeinde | Privacy | Copyright 2019

Omhoog ↑