Wijkbelang Westeinde

Persbericht Amaryllis: buurtkamer MFC Westenkwartier

MFC Westenkwartier LH

Heeft u een ondersteuningsvraag?Dan kunt u terecht bij één van de buurt- of dorpskamers! Uw buurtkamer zit inWijkcentrum MFC Westenkwartier, Verdistraat 1, 8915 CD Leeuwarden. Medewerkers vanuw wijkteam van Amaryllis zijn daar aanwezig op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot13.00 uur. Zij kunnen helpen bij ondersteuningsvragen. Wilt u

Lees verder