Uitnodiging ALV 23 november 2021 om 20:00

Het bestuur van Wijkbelang Westeinde nodigt leden en belangstellenden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 23 november 2021 om 20.00 uur. De vergadering zal voor de derde keer online worden gehouden. U kunt zich via de link tot en met 22 november aanmelden.

De notulen en het jaarverslag staan in de bijlagen onderaan deze pagina.

De uitnodiging, de agenda en andere relevante stukken vindt u op de speciale pagina die we hebben gemaakt voor de ALV:  https://wijkbelangwesteinde.nl/algemene-ledenvergadering/

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden, lukt dat niet gebruik dan deze link: https://forms.office.com/r/00AZu5sk2t

Uitnodiging digitale Algemene Ledenvergadering Wijkbelang Westeinde 10 mei 2021

Bij onze Algemene Ledenvergadering in november 2020 hoopten wij dat een digitale ALV eenmalig zou zijn
en dat we u bij de eerstvolgende weer in MFC Eeltsje’s Hiem zouden begroeten. Helaas, niets is minder
waar.

Deze editie zal opnieuw digitaal plaatsvinden op maandag 10 mei 2021 om 20:00 uur. Wij nodigen u van
harte uit om de vergadering bij te wonen.

Mogelijk weet u nog precies hoe het werkt en is er weinig toelichting nodig. Toch vermelden we graag nog
een keer de werkwijze.

 • De ALV moet door de leden en vergadergerechtigden (hierna ‘leden’) te volgen zijn via een elektronisch communicatiemiddel.
 • Leden moeten uiterlijk 72 uur voor de ALV in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over onderwerpen die op de agenda staan.
 • De vragen van leden moeten uiterlijk tijdens de ALV worden beantwoord en deze antwoorden moeten toegankelijk gemaakt worden voor de leden, bijvoorbeeld via Facebook, de website of mail.
 • Tijdens de ALV moeten vragen van leden zo goed mogelijk worden beantwoord, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

Bovenstaande regels zijn afkomstig uit de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.

Wat te doen als u vragen heeft?
Ieder lid kan tot 72 uur voor de vergadering (tot uiterlijk 7 mei 2021 20:00 uur) zijn of haar vragen kwijt
door of een mail te sturen naar info@wijkbelangwesteinde.nl of door deze vraag schriftelijk in de
brievenbus van MFC Eeltsje’s Hiem te deponeren.

Bijwonen van de digitale ALV?
Tot en met 9 mei 2021 kunt u zich aanmelden voor online deelname aan de ALV van Wijkbelang Westeinde.
Klik hiervoor op onderstaande link: aanmelden
Hierna ontvangt u op 10 mei 2021 – voorafgaand aan de ALV – een link (met instructies) op uw emailadres
om de vergadering online bij te wonen. Daarnaast zullen de vragen en bijbehorende antwoorden terug te
vinden zijn in notulen die wij via de website zullen publiceren in de twee weken na de vergadering.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Vaststellen notulen 9 november 2020
 4. Benoeming nieuwe penningmeester
 5. Jaarrekening 2020
 6. Begroting 2021
 7. Beheerstichting
 8. Vragen
 9. Sluiting

Wat te doen als u zich kandidaat voor de functie penningmeester wilt stellen?
Zoals u uit de agenda kunt afleiden zijn wij als bestuur momenteel op zoek naar een nieuwe
penningmeester. Het bestuur is al op zoek gegaan naar een nieuwe kandidaat en heeft deze gevonden in
de persoon van Anita de Vreeze.
Mocht u zich als kandidaat eveneens beschikbaar willen stellen als penningmeester, dan kunt u zich
aanmelden bij het bestuur met een mailtje naar: info@wijkbelangwesteinde.nl. Als zich meer kandidaten
aanmelden dan zal tijdens de ledenvergadering met een stemming een definitieve keus worden gemaakt.
Wij hopen dat de ALV opnieuw succesvol zal worden. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
Michel Ferwerda, secretaris

cropped Wijkbelang logo verkleind 1

ALV: Nog één keer digitaal

Noteer de datum (10 mei) van de Algemene Ledenvergadering maar vast in je agenda en net zoals de vorige keer kun je thuis deelnemen. Binnenkort volgt meer informatie. De volgende vergadering zal hopelijk weer in ons gezellig wijkcentrum zijn. Dat is toch het allerfijnste 🙂

Maandag 30 november: Algemene Ledenvergadering online

U volgt vast ook het nieuws over corona in de media; na een periode met toenemende besmettingen lijkt het nu de goede kant op te gaan. Door de strengere maatregelen en de onzekere situatie blijft Eeltsje’s Hiem voorlopig voor onbepaalde tijd gesloten. Het bestuur heeft daarom de digitale mogelijkheden van vergaderen onderzocht en besloten de ALV online te organiseren. Online vergaderen is voor velen nieuw en behalve een hele organisatie tegelijkertijd ook een uitdaging. Het bestuur bekijkt deze ontwikkeling positief want door beperkingen kunnen nieuwe en andere opties ontstaan. Ook hoopt zij met de online ALV meer leden te bereiken want u hoeft immers de deur niet uit om deel te nemen. De agenda staat in de bijlage: Informatie Algemene Ledenvergadering Online 30-11-2020. Ook leest u in deze bijlage hoe u zich kunt aanmelden, vragen kunt stellen en meer. Doe ook mee! Samen maken we er een succesvolle online ALV van 🙂

Namens het bestuur
Michel Ferwerda, secretaris
Wijkbelang Westeinde

Vooraankondiging algemene jaarvergadering

Algemene ledenvergadering in coronatijd
De algemene ledenvergadering staat gepland op 9 november. Het wordt een andere vergadering dan u van ons gewend bent. Het bestuur heeft besloten dat het in deze coronatijd niet verantwoord is om met een grote groep bij elkaar te komen. De vergadering gaat wel door maar dan zonder de aanwezigheid van leden. De leden kunnen via mail reageren en/of input te leveren. Het bestuur is zich er van bewust dat het niet ideaal is maar op dit moment de meest praktische oplossing. Het is een uitdaging en toch ook bijzonder om op deze manier een algemene ledenvergadering te houden. Samen met u gaat het lukken! Hoe we de vergadering vorm gaan geven, leest u in de bijgevoegde vooraankondiging van de algemene ledenvergadering.

Hieronder kunt u het aftreedschema vinden voor de komende 10 jaar.

 • April 2022 Twee Algemene bestuursleden (Hans en Thijs)
 • April 2023 Voorzitter en algemeen bestuurslid (Geertje en Pieter)
 • April 2024 Secretaris en Algemeen bestuurslid (Michel en Robert)
 • April 2025 Penningmeester en Algemeen Bestuurslid (Anita)
 • April 2026 Twee Algemene bestuursleden april
 • April 2027 Voorzitter en algemeen bestuurslid
 • April 2028 Secretaris en Algemeen bestuurslid
 • April 2029 Penningmeester en Algemeen Bestuurslid
 • April 2030 Twee Algemene bestuursleden

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑