Wijkbelang Westeinde

Raadsbesluit gebiedsontwikkeling WTC Cambuur

WTC Cambuur

Beste omwonenden en belanghebbenden,

De gemeenteraad ging op woensdag 7 juli akkoord met een kredietverlening lening inzake gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur. Dat betekent dat ontwikkelaar Van Wijnen verder kan met de gebiedsontwikkeling. Doel is dat de bouw van het nieuwe voetbalstadion in het begin van 2022 begint en er een speelklaar voetbalstadion is voor 1 augustus 2023. ROC Friese Poort kan dan met ingang van schooljaar 2023/2024 in het nieuwe stadion lesgeven.

Ontwikkelaar Van Wijnen wil voor 1 augustus 2021 een omgevingsvergunning indienen. Wanneer dat is gebeurd, publiceert de gemeente op overheid.nl en in weekblad Huis aan Huis dat zij een aanvraag omgevingsvergunning heeft ontvangen. Op een later moment – na inhoudelijke beoordeling van de aanvraag – komt de omgevingsvergunning ter inzage te liggen en volgt opnieuw een publicatie. Dat is na de schoolvakantie. Wij houden u op de hoogte via deze weg.

Zoals in de nieuwsbrief van juni jl. aangegeven, informeren wij u opnieuw wanneer er meer bekend is over het vervolg en planning van het project. Of nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst.

Kijk voor algemene informatie over de gebiedsontwikkeling op www.leeuwarden.nl/wtccambuur.

Met vriendelijke groeten,

Rianne Glerum- Van Houten,

Projectleider gebiedsontwikkeling WTC Cambuur