Puur Poiesz 2.0 in de wijk Westeinde te Leeuwarden

Wijkbelang Westeinde

Zoals beloofd op de inloop avond van 19 maart jongstleden, plaatsen we hierbij de brief van de Poeisz.

Attachments