Perikelen rondom MFC Eeltsje’s Hiem

MFC Eeltsje's Hiem
MFC Eeltsje's Hiem

MFC Eeltsje’s Hiem

In onze wijk staat een prachtig gebouw,  Eeltsje’s Hiem. Sinds de totstandkoming van dit gebouw vinden hier veel activiteiten plaats. Er wordt les gegeven, er wordt vergaderd en je kunt een kopje koffie drinken.

Het gebouw is eigendom van woningstichting Elkien die het momenteel verhuurt aan twee partijen.

Palet is één van de huurders van het gebouw en heeft tot 1 januari 2017 daar o.a. maaltijden aangeboden. Door veranderende wetgeving en de noodzaak om sterk op kosten te sturen heeft Palet besloten dat zij zich zullen beperken tot hun kerntaken.  Dat betekent concreet dat zij de maaltijdvoorziening hebben afgestoten en feitelijk Eeltsje’s Hiem ook niet langer nodig hebben.

De gemeente Leeuwarden is de andere huurder van het gebouw en stelt het vervolgens beschikbaar aan Wijkbelang om daar activiteiten in en voor de wijk te laten plaatsvinden. Een prachtige regeling.

Eeltsje’s Hiem wordt aangemerkt als een multifunctioneel centrum (MFC). Bij een MFC hoort een beheerder. Omdat Palet een professionele organisatie is heeft Palet de afgelopen jaren voor een aantal uren een beheerder beschikbaar gesteld.

M.i.v. 1 januari 2018 stelt Palet niet langer een beheerder ter beschikking. Dat is verschrikkelijk jammer. In de eerste plaats voor de huidige beheerder, Jappie van der Meulen. Maar zeker ook voor de wijk en haar bewoners omdat nu onduidelijk is hoe het beheer vanaf januari gestalte gaat krijgen.

Het bestuur van Wijkbelang zal haar uiterste best doen om samen met de gemeente en Elkien tot een oplossing te komen.  Voor de komende maanden is het in ieder geval zeker dat alle activiteiten doorgang kunnen vinden.

Natuurlijk zullen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden.

Het bestuur van Wijkbelang Westeinde