Ontwikkelingen WTC-Cambuur

WTC Cambuur
WTC Cambuur

Foto: Gemeente Leeuwarden

De ontwikkelingen gaan gestaag door en het is de bedoeling dat het stedebouwkundig plan dit jaar door de gemeenteraad wordt behandeld en goedgekeurd, zodat de plannen doorgang kunnen vinden.

Zoals bekend is Wijkbelang Westeinde op zichzelf voorstander van de gebiedsontwikkeling omdat we het een belangrijke impuls voor onze directe woonomgeving vinden.

Zoals bekend is Wijkbelang Westeinde op zichzelf voorstander van de gebiedsontwikkeling omdat we het een belangrijke impuls voor onze directe woonomgeving vinden.

Maar er zijn wel zorgpunten:

  1. Wat betekent het voor de toekomst van ons winkelcentrum?
  2. Wat betekent het voor de capaciteit van de kruising bij Cristalic en dus voor de ontsluiting van Westeinde?
  3. Kunnen we parkeeroverlast in de wijk verwachten?
  4. Krijgen we te maken met licht en geluidsoverlast?

In een eerste voorlichtingsronde, vorig jaar, die door veel omwonenden werd bezocht heeft de gemeente dit goed opgepikt en toegezegd dat in nauw overleg met de omwonenden de zaak zal worden aangepakt met veel aandacht voor de terechte zorgen.

Dit heeft geresulteerd in de formering van drie werkgroepen:

  1. werkgroep verkeersafwikkeling.
  2. werkgroep parkeren en parkeerregime.
  3. werkgroep licht en geluid.

Met daarnaast een overkoepeling in de werkgroep Belanghebbenden Gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur.

De Commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde is vertegenwoordigd in alle werkgroepen met uitzondering van “licht en geluid” omdat wij, na inventarisatie, van die aspecten weinig overlast voor Westeinde verwachten. Maar ook die materie volgen wij nauwkeurig.

Op twee algemene voorlichtingsrondes is ingesproken door Wijkbelang Westeinde met het vragen van aandacht voor de benoemde zorgpunten. Wethouder Deinum en veel gemeenteraadsleden waren hierbij.

Er is nog niets concreet beslist en alles zit nog in de overlegfase, maar langzamerhand wordt duidelijk uit de verkeersmodellen, dat het ontsluitingskruispunt van Westeinde bij Cristalic veel zwaarder belast gaat worden en dat de gemeente oog heeft voor de consequenties hiervan voor onze wijk.

Het wachten is nog op een rapportage over de gevolgen voor onze middenstand in het winkelcentrum en omliggende wijken. Het lijkt wel duidelijk dat de Lidl verdwijnt maar naar verluid heeft Poeisz belangstelling voor uitbreiding.

Op 21 februari a.s. Is er weer een volgende informatieronde in het WTC waar belangstellenden welkom zijn. De gemeente verzorgt de publiciteit hierover. Tevens heeft de gemeente toegezegd om specifiek voor de zorgpunten van Westeinde een bewonersbijeenkomst te willen organiseren als daaraan behoefte bestaat.

We worden werkelijk overstelpt met allerlei “stukken” en het is ondoenlijk om deze te communiceren op www.wijkbelangwesteinde.nl. Maar op de gemeentelijke website www.leeuwarden.nl/wtccambuur staat alle relevante informatie en documentatie. Op onze website www.wijkbelangwesteinde.nl  staat een link naar deze site.

Daarnaast is het altijd mogelijk om te reageren op het e-mailadres wtccambuur@leeuwarden.nl. En natuurlijk info@wijkbelangwesteinde.nl.