nieuwsbrief met uitnodiging informatiebijeenkomst gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur 8 januari 2019

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief met de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur op 8 januari 2019.

 

Met vriendelijke groet,

Hilly Seepma| projectassistent
projectenbureau

Attachments