Johan Winklerwei krijgt grote onderhoudsbeurt

Wegwerkzaamheden
Wegwerkzaamheden Westeinde

Van maandag 19 juni t/m vrijdag 14 december wordt de asfaltverharding van de Johan Winklerwei vernieuwd. Tevens worden de trottoirs en de parkeerstroken herstraat.

Tijdens het frezen en asfalteren wordt de doorgaande weg gestremd. I.v.m. de bereikbaarheid wordt het frezen en asfalteren in drie fases uitgevoerd. Tijdens deze faseringen worden er enkele tijdelijke verbindingen aangebracht.

De volgende fasering is van toepassing:

Van maandag 3 september t/m vrijdag 14 september

Aanbrengen tijdelijke verbindingen als voorbereiding op de asfalteringswerkzaamheden.

Van maandag 17 september t/m donderdag 20 septemberfase 1Frezen en asfalteren rijbaan fase 1
Gedeelte vanaf Douwe Kalmaleane tot aan Johan Winklerwei 261. De weg is gestremd voor doorgaand verkeer.

De woningen Johan Winklerwei 1 t/m 271 (oneven) zijn bereikbaar via de tijdelijke verbinding vanaf de Douwe Kalmaleane langs de oostkant van de flat Johan Winklerwei 1 t/m 107. De achterliggende wijk is bereikbaar via de Gerben Colmjonwei.

Van  maandag 24 september t/m donderdag 24 september.

Fase 2Frezen en asfalteren fase 2.
Gedeelte vanaf Johan Winklerwei 371 tot voor het fietspad naar de Gerben Colmjonwei. De weg is gestremd voor doorgaand verkeer. De parkeerplaatsen aan het betreffende wegvak zijn niet bereikbaar. Er dient elders te worden geparkeerd.

De woningen Johan Winklerwei 1 t/m 397 (oneven) en 2 t/m 66 (even) zijn bereikbaar vanaf de Douwe Kalmaleane. De woningen 92 t/m 158 (even) zijn bereikbaar via de Gerben Colmjonwei.

Van maandag 1 oktober t/m donderdag 4 oktober

fase 3

Frezen en asfalteren fase 3.
Gedeelte vanaf het fietspad naar de Gerben Colmjonwei incl. het plein aan het einde van de Johan Winklerwei. Er dient elders te worden geparkeerd. De wijk is normaal bereikbaar vanaf de Douwe Kalmaleane. Het fietspad naar de Gerben Colmjonwei is gestremd voor doorgaand verkeer.

Van maandag 8 oktober t/m vrijdag 14 december worden de trottoirs en parkeerplaatsen langs de gehele weg herstraat.

fase 4De woonwijk is normaal bereikbaar via de hoofdrijbaan.
I.v.m. de werkzaamheden vanaf de rijweg kunnen er regelmatige kortdurende wachttijden van ca 5 minuten optreden.

Vragen?

Als u vragen heeft  over de uitvoering, kunt u contact opnemen met de heer H. Stellingwerf via telefoonnummer 06-43365343 of via het telefoonnummer 14058.

Comments are closed.

Wijkbelang westeinde | Privacy | Copyright 2019

Omhoog ↑