Hoe stroomt het water door de wijk Westeinde?

Gemeente Leeuwarden en Wetterskip Fryslân hebben al fietsend het doorstroomproject Leeuwarden -West feestelijk afgesloten. Sinds 1999 hebben gemeente Leeuwarden en Wetterskip Fryslân miljoenen geïnvesteerd in baggerwerk, riolerings- en doorstroomprojecten door de hele stad met als doel schoon water. De commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde is nauw betrokken bij het project.

Het water in de vijvers staat in verbinding met het Van Harinxmakanaal en met de Dokkumer Ee. Het waterpeil in de wijk is boezempeil (- 0,52 NAP). Het water wordt gestuurd door schotbalkstuwen voor de duikers (buis onder de weg). Hierdoor stroomt het water door de gehele wijk. In de Poptawei is een duiker aangebracht en de stuwen zitten in de Johan Winklerwei, Jan Jelles Hofleanene/Gerben Colmjonwei, voormalige spoorbaan t.h.v. de Haydenstraat. Het gemaal bij de Sem Dresdenstraat zorg ook voor de nodige doorstroming.
Op verschillende plaatsen in de vijvers langs de Eutepestraat en Douwe Kalmaleane zijn beluchters (poldervriend) aangebracht.

Met de oplevering van het project hopen Wetterskip Fryslân en gemeente Leeuwarden dat alle locaties waar botulisme of flauwe vis regelmatig voorkwam, voortaan gezond zijn en blijven. ‘Flauwe vis’ zijn dode of naar licht happende vissen.

Botulisme wordt veroorzaakt door bacteriën. Bij warm weer ontwikkelt het zich in eiwitrijk- en zuurstofarm water. Dat is vaak op plekken waar veel bagger met etensresten ligt en weinig doorstroming van het water is.

Uitleg over de duiker en waterhuishouding in de wijk Westeinde door Lieuwe Tamminga op de Poptawei Foto: Henk Halma

Meer weten zie:
//www.wetterskipfryslan.nl/feestelijke-fietstocht-ter-ere-van-oplevering-doorstroomproject-leeuwarden-west

Tekst: Henk Halma, lid commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde

Comments are closed.

Wijkbelang westeinde | Privacy | Copyright 2019

Omhoog ↑