Update – Herstelwerkzaamheden aan de trottoirs

Naar aanleiding van lopende gesprekken rondom het project “het donker belicht” (aangaande de openbare verlichting) zijn door het Wijkbelang Westeinde een aantal locaties aangedragen waar onderhoud aan de trottoirs nodig wordt geacht. Deze locaties zijn beoordeeld en opgenomen in het (midschalig) onderhoudsprogramma 2018.

Voor dit jaar staan er werkzaamheden op het programma in- en rondom de Nynke van Hichtumwei, Trui Jentinkwei, J.P. Wiersmawei, Barend van der Veenwei en Harmen Sytstrawei. De trottoirs van deze locaties worden opnieuw bestraat.

Van maandag 8 oktober  t/m vrijdag 9 november  wordt het asfalt (voetpad) langs het water tussen Johan Winklerwei 120 en Johan Winklerwei 34 tot aan de  Pieter Sipmawei  vernieuwd.

Met betrekking tot het planmatig onderhoud binnen Westeinde wordt u door middel van de wijkprogramma’s op de hoogte gehouden. Mocht u vragen of suggesties hebben, dan kunt u dit aan het Wijkbelang Westeinde kenbaar maken.

Comments are closed.

Wijkbelang westeinde | Privacy | Copyright 2019

Omhoog ↑