Gespreksavonden Aardgasvrij wonen

Na de informatieavond Aardgasvrij wonen op 1 juni j.l., organiseert de gemeente diverse gespreksavonden (digitaal) voor hun inwoners over de stappen richting een aardgasvrij Leeuwarden. De gemeente nodigt u van harte uit om deel te nemen aan deze avonden.


Gespreksavonden Aardgasvrij wonen
Via advertenties in lokale kranten, via onze websites, Facebook en posters door de hele gemeente worden inwoners uitgenodigd voor Digitale gespreksavonden:

14 juni  19.30 uur         Regio Midden    Stad Leeuwarden, Goutum en De Zuidlanden

22 juni  19.30 uur         Regio Zuid          Wergea, Wirdum, Warten, Grou, Baard, Easterlittens, Reduzum, Wytgaard, Jellum, Mantgum, Jirnsum, Huns, Hilaard, Bears en omstreken

De gemeente vraagt u ook of u mee wilt helpen de bijbehorende informatie bij inwoners onder de aandacht te brengen via uw eigen kanalen. Zodat zoveel mogelijk inwoners informatie kunnen krijgen, hun vragen kunnen stellen en kunnen meepraten over wat belangrijk is bij de overgang naar aardgasvrij wonen.

De gemeente vraagt inwoners om mee te denken en te vertellen wat voor hen belangrijk is
Er worden er 3 gespreksavonden georganiseerd. Hierbij is Leeuwarden opgesplitst in 3 gebieden. Deze staan in de poster vermeld. Waarbij zij ook in willen gaan op de mogelijkheden voor dat specifieke gebied en vervolgens met inwoners in kleinere (digitale) groepen het gesprek willen aangaan over wat er voor hen belangrijk is bij het verduurzamen van de woningen en het stap voor stap aardgasvrij maken van de woning.

Waar terecht met vragen?
Ter ondersteuning van de campagne, is er informatie op Energieloketleeuwarden.nl/stapvoorstap  geplaatst. Hier staan de ‘meest gestelde vragen’. En een ‘stappenplan’, voor als inwoners nu graag al stappen richting aardgasvrij wonen willen zetten.

Mocht u naar aanleiding van deze campagne vragen hebben, zie:


Eind 2021 een visie op alternatieve warmtebronnen voor wijken en dorpen

Met de uitkomsten van de eerder gehouden enquête en doormiddel van de gesprekken met inwoners en andere betrokken partijen, wordt dit jaar in kaart gebracht wat mogelijke alternatieve warmtebronnen kunnen zijn voor een wijk of dorp en wanneer deze van het aardgas af kunnen op een haalbare en betaalbare manier. De Warmtevisie wordt daarna eind 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna gaat de gemeente wijk voor wijk aan de slag met stappen richting aardgasvrij wonen. In samenspraak met de wijk via een haalbaar en betaalbaar plan op maat.

Bijlagen:

Bestand Bestandsgrootte Downloads
pdf 12985 A3 poster dialoog SvS aardgasvrij WEB 958 KB 14

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑