Gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur – Nieuwsbrief

WTC Cambuur
WTC Cambuur

Foto: Gemeente Leeuwarden

Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur. De nieuwsbrief is één van de manieren waarmee we u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen in dit project. U ontvangt deze nieuwsbrief namens de samenwerkende partijen: Wyckerveste, Bouwgroep Dijkstra Draisma, SC Cambuur en gemeente Leeuwarden.

Besluit gemeenteraad

Op 17 juli jongstleden heeft de gemeenteraad van Leeuwarden unaniem besloten over de ontwikkeling van een nieuw stadion voor SC Cambuur en de ontwikkeling van het WTC-gebied. De raad heeft de initiatiefnemers van het plan toestemming gegeven om dit verder uit te werken samen met belanghebbenden.

In het WTC-gebied krijgen naast het stadion ook winkels, onderwijs, horeca en vrijetijdsvoorzieningen een plek. Dit alles is uitgewerkt in een business case van de Stadion ontwikkelcombinatie (Wyckerveste
en Bouwgroep Dijkstra Draisma).

De kaders

De gemeenteraad heeft ook de kaders voor de plannen vastgesteld. Dat zijn de zaken die nu dus al vastliggen en de basis voor de uitwerking vormen.

  • Financiën: gemeente Leeuwarder levert een eenmalige bijdrage van € 4,5 miljoen voor de ontwikkeling en daarnaast € 1,5 miljoen voor de noodzakelijke infrastructuur.
  • De locatie staat vast: het plangebied is het WTC-gebied
  • De hoofdlijnen van de business case (nog niet alle vierkante meters zijn ingevuld)
  • De planning op hoofdlijnen

Meer informatie leest u op www.leeuwarden.nl/wtccambuur.

Waar staan we nu?

Op dit moment werken de betrokken partijen de plannen verder uit in nauwe afstemming met een vertegenwoordiging van belanghebbenden. Afgelopen september is om die reden de “werkgroep belanghebbenden WTC-Cambuur” gestart. U leest meer hierover verderop in deze nieuwsbrief.

Een deel van de uitwerking van de plannen gebeurt door de gemeente, een ander deel door de Stadion ontwikkelcombinatie.

Lees hier de gehele nieuwsbrief.