Wijkbelang Westeinde

Een gezonde leefomgeving

Prinsentuin

Groen is belangrijk voor een goed leefklimaat voor mens en dier. Een groene omgeving zorgt voor een gezonde omgeving, bevordert de biodiversiteit en de aantrekkingskracht van een stad of dorp. Ook het klimaat heeft baat bij zoveel mogelijk bomen en planten. Bewoners uit stad of dorp raken meer en meer betrokken bij hun eigen groene omgeving en starten initiatieven om meer te doen met het groen in de buurt. Het openbare groen is van ons allemaal. Daarom wil de gemeente Leeuwarden graag weten wat je vindt van het groen in de gemeente.

Kijk op www.leeuwarden.nl/groen voor de enquête.

Foto Prinsentuin: gemeente Leeuwarden