Secretaris (m/v) gezocht

Onze huidige secretaris stopt binnenkort met zijn werkzaamheden. We zoeken een geschikte opvolger, wie maakt ons enthousiast bestuur compleet?
Wat zijn je taken? Opzetten en bijhouden van het digitale archief, voorbereiden van vergaderingen, verslag leggen, mail beantwoorden etc.

Ben je een accurate administratieve duizendpoot? Ben je taal- en computervaardig? Kun je hoofd- en bijzaken onderscheiden? Kun je goed met mensen omgaan en werk je graag samen? Dan is de deze functie vast iets voor jou! Wil je reageren of heb je vragen, stuur een mailtje naar: voorzitter@wijkbelangwesteinde.nl

Uitnodiging ALV 23 november 2021 om 20:00

Het bestuur van Wijkbelang Westeinde nodigt leden en belangstellenden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 23 november 2021 om 20.00 uur. De vergadering zal voor de derde keer online worden gehouden. U kunt zich via de link tot en met 22 november aanmelden.

De notulen en het jaarverslag staan in de bijlagen onderaan deze pagina.

De uitnodiging, de agenda en andere relevante stukken vindt u op de speciale pagina die we hebben gemaakt voor de ALV:  https://wijkbelangwesteinde.nl/algemene-ledenvergadering/

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden, lukt dat niet gebruik dan deze link: https://forms.office.com/r/00AZu5sk2t

MFC Eeltsje’s Hiem gaat weer beperkt open voor bezoekers

Gelukkig kan en mag er weer wat meer! De Corona Facility Werkgroep van Wijkbelang Westeinde heeft voor de bezoekers van Eeltsje’s Hiem het protocol aangepast met de coronaregels die gelden vanaf 5 juni 2021. Uiteraard zal dit opnieuw worden aangepast als dat nodig is. 

Ook verwijzen we naar het landelijke protocol van onder meer:

Jeu de boules: https://njbb.nl/protocol-verantwoord-sporten-petanque-versie-van-1-juni-2021/

Biljarten: https://www.knbb.nl/coronavirus/protocol-biljarten

Muziek: https://www.knmo.nl/corona/

Bridge: (NOC-NSF) https://www.bridge.nl/coronamaatregelen/protocol-verantwoord-sporten/

We hebben lang gewacht op dit moment. Eindelijk kunnen we weer naar een museum, een terrasje pakken, uit eten, winkelen en thuis meer bezoek ontvangen. Als deze positieve ontwikkeling doorzet, kan er steeds meer. We vertrouwen erop dat bezoekers van Eeltsje’s Hiem verantwoordelijk omgaan met de huidige regels en de naleving daarvan.  

Namens het bestuur,

Pieter Bouwer

ALV: Nog één keer digitaal

Noteer de datum (10 mei) van de Algemene Ledenvergadering maar vast in je agenda en net zoals de vorige keer kun je thuis deelnemen. Binnenkort volgt meer informatie. De volgende vergadering zal hopelijk weer in ons gezellig wijkcentrum zijn. Dat is toch het allerfijnste 🙂

Maandag 30 november: Algemene Ledenvergadering online

U volgt vast ook het nieuws over corona in de media; na een periode met toenemende besmettingen lijkt het nu de goede kant op te gaan. Door de strengere maatregelen en de onzekere situatie blijft Eeltsje’s Hiem voorlopig voor onbepaalde tijd gesloten. Het bestuur heeft daarom de digitale mogelijkheden van vergaderen onderzocht en besloten de ALV online te organiseren. Online vergaderen is voor velen nieuw en behalve een hele organisatie tegelijkertijd ook een uitdaging. Het bestuur bekijkt deze ontwikkeling positief want door beperkingen kunnen nieuwe en andere opties ontstaan. Ook hoopt zij met de online ALV meer leden te bereiken want u hoeft immers de deur niet uit om deel te nemen. De agenda staat in de bijlage: Informatie Algemene Ledenvergadering Online 30-11-2020. Ook leest u in deze bijlage hoe u zich kunt aanmelden, vragen kunt stellen en meer. Doe ook mee! Samen maken we er een succesvolle online ALV van 🙂

Namens het bestuur
Michel Ferwerda, secretaris
Wijkbelang Westeinde

Vooraankondiging algemene jaarvergadering

Algemene ledenvergadering in coronatijd
De algemene ledenvergadering staat gepland op 9 november. Het wordt een andere vergadering dan u van ons gewend bent. Het bestuur heeft besloten dat het in deze coronatijd niet verantwoord is om met een grote groep bij elkaar te komen. De vergadering gaat wel door maar dan zonder de aanwezigheid van leden. De leden kunnen via mail reageren en/of input te leveren. Het bestuur is zich er van bewust dat het niet ideaal is maar op dit moment de meest praktische oplossing. Het is een uitdaging en toch ook bijzonder om op deze manier een algemene ledenvergadering te houden. Samen met u gaat het lukken! Hoe we de vergadering vorm gaan geven, leest u in de bijgevoegde vooraankondiging van de algemene ledenvergadering.

Protocol voor MFC Eeltsje’s Hiem

Deze week is het wijkcentrum voor het eerst sinds lange tijd weer geopend! Donderdagochtend start Bakkie in de Buurt en vrijdagmiddag kunnen de jeu de boules-spelers gebruik maken van het wijkcentrum. Het bestuur heeft alles in het werk gesteld om dit weer mogelijk te maken, en MFC Eeltsje’s Hiem ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM. Er is een coronaprotocol gemaakt waarin allerlei zaken zijn vastgelegd, zodat u weet waarmee u rekening kunt houden bij een eventueel bezoek aan het wijkcentrum. Houd vooral de komende tijd de NieuwsFlits, Facebook en de website in de gaten voor actuele informatie.

Overleg in de Oranjezaal

Een overleg in de imposante Oranjezaal van het stadhuis, dat gebeurt niet vaak! Omdat Eeltsje’s Hiem nog gesloten is, waren Geertje en de commissie Leefomgeving uitgenodigd in de Oranjezaal. Onder het toeziend oog van de voormalige vorsten van ons land, bespraken zij met wethouder Sjoerd Feitsma en wijkmanager Rikkie Hagen het wel en wee van onze wijk. Onderwerpen als groenvoorziening en verlichting werden besproken, maar ook de wens voor meer overleg met de wethouder👍

En… intussen wordt door een pas opgerichte werkgroep met drie bestuursleden en drie vrijwilligers in kaart gebracht, welke maatregelen nodig zijn om in de toekomst bepaalde activiteiten in Eeltsje’s Hiem mogelijk te maken. Hoe mooi is dat!! 🙂

Bericht van het bestuur

Beste wijkbewoner van Westeinde,

Toen wij u eind maart een NieuwsFlits stuurden met de informatie over de sluiting van Eeltsje’s Hiem in verband met corona, hadden wij gehoopt dat het éénmalig was. Maar de werkelijkheid blijkt anders. We zagen afgelopen dinsdagavond tijdens de persconferentie, hoe moeilijk Mark Rutte het vond om aan 17 miljoen mensen te vertellen dat zij vol moesten houden. Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen vanwege de aanpak van het coronavirus COVID-19 in ieder geval te verlengen tot en met 19 mei 2020.

Eeltsje’s Hiem blijft gesloten tot 1 juli 2020. Er kunnen nog steeds geen activiteiten plaats vinden, dit geldt ook voor de jeugdactiviteiten. De gemeente Leeuwarden en het bestuur van Wijkbelang Westeinde staan hierover in onderling contact met elkaar. Wij realiseren ons dat een buurthuis in deze tijd juist een plek van verbinding en saamhorigheid zou kunnen zijn, maar dit is niet toegestaan. We hopen u op andere manieren, zoals ook via Facebook en de website, een hart onder de riem te kunnen steken. En uiteraard vragen ook wij aan u: hou vol, zodat we stap voor stap meer ruimte creëren in de anderhalve meter-samenleving.

Ook willen wij onze lokale ondernemers bedanken: de Lidl en de Poiesz, maar ook Snackbar de Tille en Chinees restaurant De Nieuwe Shang Hai. Zij doen allemaal hun uiterste best om ons wijkbewoners te voorzien in onze levensbehoeften. Alles is keurig geregeld. Heel erg bedankt daarvoor.

Tot zover. Wij blijven contact met u houden.fotoberichtvanbestuur2

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën, schroom niet en laat het ons weten. U kunt ons bereiken door een mailtje te sturen naar: info@wijkbelangwesteinde.nl

Hartelijke groet,
Geertje de Jong-Westerhuis
Bestuur Wijkbelang Westeinde

Bericht van het bestuur

Beste wijkbewoners van Westeinde,

Als bestuur van Westeinde willen wij jullie meenemen in de informatievoorziening betreffende activiteiten in- en rond Eeltsje’s Hiem.

Wie had dit ooit kunnen bedenken. De hele wereld is in de ban van het coronavirus. Voor een heleboel mensen staat de wereld op zijn kop. Voor eenieder op zijn eigen manier. Hoe dan ook geldt voor ons allen dat we de impact van dit virus allemaal moeten verwerken. Jullie hebben allemaal afgelopen maandag vernomen dat in aanvulling op de eerdere maatregelen in Den Haag door de regering is besloten, per direct alle bijeenkomsten en evenementen tot in ieder geval 1 juni te verbieden. Dit heeft grote impact op onze samenleving, en in het verlengde hiervan ook op de activiteiten van Wijkbelang Westeinde.

Hierbij wil ik dan ook vermelden dat alle activiteiten die gepland staan voor de maanden april, mei en juni komen te vervallen. Eeltsje’s Hiem zal dan ook tot die tijd gesloten zijn. Zodra er echter meer duidelijkheid is, zullen wij jullie via de bekende kanalen informeren. Dit betekent dat onze ALV (Algemene Leden Vergadering) op 21 april komt te vervallen. Wij hebben als bestuur besloten om de ALV van april samen te voegen met de ALV van november dit jaar (overmacht). Wij zullen u als leden van Wijkbelang Westeinde voor die vergadering te zijner tijd een uitnodiging sturen.

Onder de vervallen activiteiten valt ook ons wijkfeest. In overleg met de feestcommissie hebben wij met tranen in de ogen dan ook moeten besluiten dat het Wijkfeest Westeinde 2020 niet door zal gaan. Een wijkfeest kost de nodige voorbereidingen, en het risico is financieel gezien te groot als wij op het laatste moment moeten besluiten dat het niet doorgaat. Wij gaan samen met de feestcommissie ons beraden of wij eventueel later in het jaar nog iets kunnen organiseren. Uiteraard worden jullie daarvan op de hoogte gehouden. Mocht dit niet lukken, dan zullen wij er alles aan doen om er in 2021 weer een mooi feest van te maken.

Positief is te vermelden dat onze beweegtuin momenteel erg in trek is bij mensen van binnen, maar ook zeker van buiten de wijk. Wat logisch is met dit mooie weer. Toch wil ik jullie erop wijzen dat groepsvorming in publieke ruimtes verboden is. Onder groepsvorming wordt verstaan: drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 meter houden. Dit geldt niet voor kinderen tot en met twaalf jaar. Ik wil jullie dan ook vragen om hier rekening mee te houden. Stadswacht zal hierop toezicht houden. Het zou jammer zijn als wij de beweegtuin tot nader orde moet sluiten omdat mensen geen rekening houden met de nieuwe maatregelen.

Tot slot wil ik als voorzitter van Wijkbelang Westeinde een beroep doen aan jullie als wijkbewoners om in deze bizarre tijd te denken aan de mensen die alleen thuis zitten. Als ik alleen al denk aan onze ouderen die wekelijks ons Bakkie in de Buurt bezoeken, en die noodgedwongen thuis moeten blijven. Met hen zijn er nog veel meer wijkbewoners. Let een beetje op elkaar. Misschien is er een hulpvraag. Zoals de woorden van Mark Rutte waren: Let een beetje op elkaar, ik reken op u!

Als allerlaatste wens ik jullie allemaal veel sterkte, wijsheid maar bovenal gezondheid toe. Houd je aan de maatregelen die gelden, zoals de 1,5 meter afstand. Alleen op deze manier zorgen wij er met elkaar voor dat wij elkaar weer gauw kunnen begroeten in onze mooie wijk.

 

Hartelijke groet,

Namens het bestuur van Wijkbelang Westeinde,

Geertje de Jong-Westerhuis, voorzitter

 

Zijn er vragen? Mail mij dan op info@wijkbelangwesteinde.nl

MFC Eeltsje’s Hiem gesloten tot en met 31 maart

Donderdag 12 maart heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Twee van de maatregelen zijn: bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast, en kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) kunnen grote gezelschappen beter vermijden. Deze maatregelen raken de activiteiten in ons wijkcentrum, en daarom heeft voorzitter Geertje de Jong contact opgenomen met de gemeente. De gemeente adviseert het wijkcentrum tot en met 31 maart te sluiten. Het bestuur vindt de gezondheid van de bezoekers én onze vrijwilligers heel belangrijk, en wil daarom geen enkel risico nemen. De Beatles Tribute Avond vervalt ook, 4 april ligt te dicht bij 31 maart. Maar van uitstel komt geen afstel 🙂 Klik op de link als u meer wilt weten over de maatregelen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland

Nog geen lid van Wijkbelang Westeinde?

Dan is dit het moment want we hebben een superleuke actie als u nu lid wordt. U kunt een keer gratis naar een van onze mooie filmavonden in MFC Eeltsje’s Hiem, hoe leuk is dat! U wordt ook nog getrakteerd op een heerlijke kop koffie of thee. Deze actie is geldig voor twee personen.

Voor maar één tientje per jaar bent u al lid, en krijgt u korting bij veel activiteiten zoals: bij muziekmiddagen, kinderactiviteiten en het wijkfeest. En, ook heel belangrijk, u draagt bij aan het mooi en leefbaar houden van onze wijk. Bovendien krijgt u de NieuwsFlits in uw mail; onze digitale nieuwsbrief die ervoor zorgt dat u geen enkele activiteit mist. Meld u snel aan! 

Word lid

van Wijkbelang Westeinde

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 2020

Het bestuur van Wijkbelang Westeinde nodigt u van harte uit voor de gezellige nieuwjaarsbijeenkomst. Elkaar ontmoeten en een gelukkig nieuwjaar wensen onder het genot van een hapje en een drankje, hoe leuk is dat! Iedereen is van harte welkom 🙂

MFC Eeltsje’s Hiem
Zaterdag 11 januari 15.30 tot 18.30 uur:

Kerstgroet 2019

Kom zaterdag 11 januari ook naar de gezellige nieuwjaarsbijeenkomst waar een hapje en een drankje voor u klaarstaat. Iedereen is van harte welkom 🙂

MFC Eeltsje’s Hiem van 16.00 tot 18.30 uur.Kerst

Hieronder kunt u het aftreedschema vinden voor de komende 10 jaar.

  • April 2022 Twee Algemene bestuursleden (Hans en Thijs)
  • April 2023 Voorzitter en algemeen bestuurslid (Geertje en Pieter)
  • April 2024 Secretaris en Algemeen bestuurslid (Michel en Robert)
  • April 2025 Penningmeester en Algemeen Bestuurslid (Anita)
  • April 2026 Twee Algemene bestuursleden april
  • April 2027 Voorzitter en algemeen bestuurslid
  • April 2028 Secretaris en Algemeen bestuurslid
  • April 2029 Penningmeester en Algemeen Bestuurslid
  • April 2030 Twee Algemene bestuursleden

Onze barvrijwilligers

BarvrijwilligersEr zijn 100 vrijwilligers actief bij Wijkbelang Westeinde en dit zijn onze barvrijwilligers: Jaap, Tea, Erik, Sjaak, Jacques, Theo, Henk, Jack, Ellie, Anneke, Griet en Yvonne. Samen met Inge, Ineke en Semiha zijn deze 15 toppers het visitekaartje van MFC Eeltsje’s Hiem :-)O

Een gelukkig 2019

Wij wensen iedereen een gelukkig 2019!
Tevens wordt u van harte uitgenodigd door het bestuur van Wijkbelang Westeinde om op zaterdagmiddag 12 januari a.s. vanaf 16.00 uur tot 18:00 uur samen met uw wijkgenoten in het wijkcentrum een toast op het nieuwe jaar uit te brengen. En neem gerust uw kinderen mee, wij zorgen voor een leuk programma voor hen.

Bestuur Wijkbelang Westeinde
Eelke, Michel, Geertje, Gert-Jan, Thijs, Hans en Pieter

Wijkbelang Westeinde heeft nieuw bestuur

Bestuur Westeinde

Tijdens een drukbezochte vergadering op maandag 26 november hebben de leden van Wijkbelang een nieuw bestuur benoemd. Op voorstel van de Commissie van Advies, bestaande uit Tjeerd A. Heidstra, Geertje de Jong, Inge van de Kooij en Elize van der Meer, zijn de volgende personen benoemd als bestuurslid: Gert Jan Postma, voorzitter, Geertje de Jong, vice voorzitter, Michel Walbeek, secretaris, Eelke Brantsma, penningmeester, Hans Vossenberg, Pieter Bouwer en Thijs de Jong. Hiermee heeft Wijkbelang weer een voltallig bestuur dat voor een aantal aansprekende uitdagingen staat.

Doorgaan met het lezen van “Wijkbelang Westeinde heeft nieuw bestuur”

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑