Wijkbelang Westeinde

Bewonersbrief Groot Onderhoud Westeinde voetpaden

Groot onderhoud voetpaden

De gemeente gaat – zoals dat in het werkprogramma 2022 is vermeld – groot onderhoud doen aan de asfaltpaden in Westeinde. Circa 60 wijkbewoners hebben een brief ontvangen met de aankondiging van het onderhoud. Wegenbouwbedrijf Schagen Infra uit Hasselt start op maandag 29 augustus met de werkzaamheden die volgens planning duren tot half oktober. De voetpaden worden hersteld of vernieuwd waar nodig. Op plaatsen waar de boomwortels de verharding omhoog drukken, wordt bij herstel de fundering vervangen door beton.

Zie bijlagen: Bewonersbrief en schema’s van de fietspaden

Henk Halma,
Commissie Leefomgeving