Bestuur Wijkbelang Westeinde treedt af

Verklaring van het bestuur

Per april 2017 zijn Wijkpanel en Wijkvereniging samengegaan.  Er lag een missie en visie en de leden stemden hiermee in. Het bestuur heeft in de afgelopen periode zonder eigenbelang en met grote inzet getracht het beste voor de wijk en haar leden te bereiken. Nieuwe mensen, een nieuwe werkwijze, niet iedereen kon of wilde hier in meegaan.

Ook meldden zich geen nieuwe bestuursleden aan. Reden voor het huidig bestuur om voor de ALV van april duidelijk te maken dat wij zo niet langer kunnen doorgaan.

Zoals toegezegd in deze ALV heeft het bestuur mensen gezocht die wilden meedenken omtrent de activiteiten van Wijkbelang en de situatie mbt het wijkgebouw. Een commissie bestaande uit Elize van der Meer, Geertje de Jong en Tjeerd Heidstra constateert bij een aantal mensen een gebrek aan vertrouwen in het huidige bestuur.

  • Zonder vertrouwen kunnen en willen wij niet functioneren.
  • Dat niet iedereen mee is gegaan in de nieuwe structuur,
  • Dat de situatie rondom de beheerstichting en de bemensing van het wijkgebouw alsmede de aansturing onvoldoende ontwikkeling heeft opgeleverd
  • Dat er schijnbaar een gebrek aan vertrouwen is

Heeft het bestuur doen besluiten om als voltallig bestuur haar taken per 27 juni 2018 neer te leggen en af te treden.