Algemene Ledenvergadering 24 april 2018

Wijkbelang Westeinde

Het bestuur van Wijkbelang Westeinde nodigt alle leden van harte uit voor de voorjaarsledenvergadering. U bent van harte welkom op 24 april in MFC Eeltsje’s Hiem.

De stukken staan aan het einde van dit bericht.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
  • Opheffing Wijkpanel
  • Beheerstichting
 3. Concept verslag ALV 7 november 2017
 4. Jaarverslag en jaarrekening 2017
  • Verslag kascommissie
  • Afscheid vrijwilligers
 5. Bestuursverkiezing
 6. Invulling activiteiten Wijkbelang
 7. Rondvraag
 8. Sluiting
Ad. 5 Bestuursverkiezing

Conform de besluiten rond de fusie van Wijkvereniging Westeinde met de Stichting Wijkpanel Westeinde stellen alle bestuursleden van Wijkbelang Westeinde hun functie beschikbaar in deze ALV. De bestuursleden stellen zich herkiesbaar, volgens rooster van aftreden zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement, waarbij de voorzitter in functie gekozen moet worden. Margaret Beckers stelt zich verkiesbaar als voorzitter. Durk Visser, Hans van Linschoten, Annemarie Ruesen als bestuursleden. Het bestuur zoekt uitbreiding.

Heeft u belangstelling dan komen wij graag met u in contact. Wilt u zich ook kandidaat stellen voor een bestuursfunctie dan dient dit te geschieden bij de secretaris van het bestuur: secretariaat@wijkbelangwesteinde.nl, tenminste 7 dagen voor de dag van de algemene ledenvergadering, dus uiterlijk 17 april 2018.

Op deze website worden uiterlijk 10 april 2018 de overige vergaderstukken, jaarverslag en jaarrekening, geplaatst. Wij rekenen op een grote opkomst om samen de schouders te zetten onder de toekomst van Westeinde, ons aller ‘Wijkbelang’.

Stukken

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑