Algemene ledenvergadering

ALV 18 april 2023

Het bestuur van Wijkbelang Westeinde nodigt leden en belangstellenden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 18 april om 20.00 uur in MFC Eeltsje’s Hiem.