Agenda Algemene Ledenvergadering 7 november 2017

Wijkbelang Westeinde

Algemene Ledenvergadering
dinsdag 7 november 2017
20.00 uur te Eeltsje’s Hiem

 

AGENDA

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 18 april 2017
  4. Statuten en Huishoudelijk reglement
  5. Activiteitenplan en begroting 2018
  6. Stand van zaken wijkgebouw Eeltsje’s Hiem
  7. Stand van zaken beweegtuin
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

De vergaderstukken zijn hieronder te downloaden. De stukken liggen ook in het wijkgebouw.

Stukken:


OPROEP  voor  VRIJWILLIGERS          OPROEP  voor  VRIJWILLIGERS

De wijk is dringend op zoek naa:

–  begeleiders voor I-pad les
–  begeleiders voor het repaircafé
–  redactieleden
–  barvrijwilligers
–  bestuurs- en commissieleden

Informatie bij:  voorzitter@wijkbelangwesteinde.nl

 

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑