Bericht van het bestuur

Beste wijkbewoners van Westeinde,

Als bestuur van Westeinde willen wij jullie meenemen in de informatievoorziening betreffende activiteiten in- en rond Eeltsje’s Hiem.

Wie had dit ooit kunnen bedenken. De hele wereld is in de ban van het coronavirus. Voor een heleboel mensen staat de wereld op zijn kop. Voor eenieder op zijn eigen manier. Hoe dan ook geldt voor ons allen dat we de impact van dit virus allemaal moeten verwerken. Jullie hebben allemaal afgelopen maandag vernomen dat in aanvulling op de eerdere maatregelen in Den Haag door de regering is besloten, per direct alle bijeenkomsten en evenementen tot in ieder geval 1 juni te verbieden. Dit heeft grote impact op onze samenleving, en in het verlengde hiervan ook op de activiteiten van Wijkbelang Westeinde.

Hierbij wil ik dan ook vermelden dat alle activiteiten die gepland staan voor de maanden april, mei en juni komen te vervallen. Eeltsje’s Hiem zal dan ook tot die tijd gesloten zijn. Zodra er echter meer duidelijkheid is, zullen wij jullie via de bekende kanalen informeren. Dit betekent dat onze ALV (Algemene Leden Vergadering) op 21 april komt te vervallen. Wij hebben als bestuur besloten om de ALV van april samen te voegen met de ALV van november dit jaar (overmacht). Wij zullen u als leden van Wijkbelang Westeinde voor die vergadering te zijner tijd een uitnodiging sturen.

Onder de vervallen activiteiten valt ook ons wijkfeest. In overleg met de feestcommissie hebben wij met tranen in de ogen dan ook moeten besluiten dat het Wijkfeest Westeinde 2020 niet door zal gaan. Een wijkfeest kost de nodige voorbereidingen, en het risico is financieel gezien te groot als wij op het laatste moment moeten besluiten dat het niet doorgaat. Wij gaan samen met de feestcommissie ons beraden of wij eventueel later in het jaar nog iets kunnen organiseren. Uiteraard worden jullie daarvan op de hoogte gehouden. Mocht dit niet lukken, dan zullen wij er alles aan doen om er in 2021 weer een mooi feest van te maken.

Positief is te vermelden dat onze beweegtuin momenteel erg in trek is bij mensen van binnen, maar ook zeker van buiten de wijk. Wat logisch is met dit mooie weer. Toch wil ik jullie erop wijzen dat groepsvorming in publieke ruimtes verboden is. Onder groepsvorming wordt verstaan: drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 meter houden. Dit geldt niet voor kinderen tot en met twaalf jaar. Ik wil jullie dan ook vragen om hier rekening mee te houden. Stadswacht zal hierop toezicht houden. Het zou jammer zijn als wij de beweegtuin tot nader orde moet sluiten omdat mensen geen rekening houden met de nieuwe maatregelen.

Tot slot wil ik als voorzitter van Wijkbelang Westeinde een beroep doen aan jullie als wijkbewoners om in deze bizarre tijd te denken aan de mensen die alleen thuis zitten. Als ik alleen al denk aan onze ouderen die wekelijks ons Bakkie in de Buurt bezoeken, en die noodgedwongen thuis moeten blijven. Met hen zijn er nog veel meer wijkbewoners. Let een beetje op elkaar. Misschien is er een hulpvraag. Zoals de woorden van Mark Rutte waren: Let een beetje op elkaar, ik reken op u!

Als allerlaatste wens ik jullie allemaal veel sterkte, wijsheid maar bovenal gezondheid toe. Houd je aan de maatregelen die gelden, zoals de 1,5 meter afstand. Alleen op deze manier zorgen wij er met elkaar voor dat wij elkaar weer gauw kunnen begroeten in onze mooie wijk.

 

Hartelijke groet,

Namens het bestuur van Wijkbelang Westeinde,

Geertje de Jong-Westerhuis, voorzitter

 

Zijn er vragen? Mail mij dan op info@wijkbelangwesteinde.nl

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑