Ontwerp omgevingsvergunning stadion en vergunning ecowand

Onderwerp:ter inzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning stadion en vergunning ecowand

Beste belangstellende,

In dit bericht leest u over de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van het voetbalstadion en over de vergunning voor een ecowand.

Ontwerp omgevingsvergunning ter inzage

De door Van Wijnen aangevraagde omgevingsvergunning voor de bouw van het voetbalstadion met nevenfuncties, commerciële- en onderwijsruimten ligt met ingang van 24 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage via www.overheid.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Binnen deze zes weken kunt u een zienswijze tegen of adviezen over de ontwerpbeschikking indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Hoe dat werkt leest u op de website van de gemeente Leeuwarden.   

Ecowand

De gemeente wil tussen de Elfstedenhal en het Dokkumer Lokaaltje een zogenaamde Ecowand plaatsen. Dit is een experiment om te onderzoeken hoe op een kleine ruimte de biodiversiteit vergroot kan worden en gelijktijdig een ruimte kan worden afgeschermd. Dit bouwwerk is met de bewoners van de Schrijversbuurt besproken en heeft hun instemming gekregen. De collega’s van de Buitendienst gaan de voorbereidende maatregelen treffen voor de aanleg. Voor de Ecowand is een vergunning afgegeven. Deze vergunning is in de Huis-Aan-Huis gepubliceerd en is ter inzage gelegd.

De wand bestaat uit twee W-vormige elementen, die 5 meter hoog worden. Er is bewust voor een W-vorm gekozen omdat dit meer stabiliteit biedt. De ecowand is een hoog en smal (haagvormig) element. De ruimtes in deze elementen worden gevuld met verschillende organische materialen. Deze materialen komen vrij vanuit het groenonderhoud. Zo worden er (geschredderde) takken en wilgentenen gebruikt. Door het vullen van deze elementen ontstaan er allemaal nisjes waar vogels en insecten gebruik van kunnen maken. Tegen de elementen worden klimplanten gezet als de hop, kamperfoelie, klimop en de bosrank. Deze zijn weer interessant voor bijen, nacht- en dagvlinders maar bieden ook nestgelegenheid voor zangvogels. Er wordt als het ware een klein stukje natuur op beperkte ruimte gecreëerd.

In de bijlage vindt u een schets van de wand en de situatie.

Meer informatie

Meer informatie over de gebiedsontwikkeling WTC Cambuur leest u op www.leeuwarden.nl/wtccambuur.

Met vriendelijke groeten,
Ynze Haitsma,
Projectmanager

Ecowand locatie

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑