Scrooge

‘Scrooge’

‘Scrooge’ (A Christmas Carol is) een Victoriaanse allegorie over een oude en verbitterde vrek, Ebenezer Scrooge, die in de nacht voor Kerstmis een aantal dromen heeft en daardoor tot inkeer komt. Scrooge is een financier en geldwisselaar die zich zijn leven lang heeft gericht op het verkrijgen van meer geld en verder niets. Hij veracht andere zaken dan geld, inclusief vriendschap, liefde en de gedachte van het kerstfeest.

Het verhaal begint op kerstavond, precies zeven jaar na de dood van Jacob Marley, Scrooges zakenpartner, met wie hij ooit hun bedrijf, “Scrooge & Marley”, begon. Scrooge en zijn boekhouder Bob Cratchit zijn aan het werk op het kantoor, met Cratchit in een slecht verwarmde ruimte – slachtoffer van de gierigheid van Scrooge. Fred, een neef van Scrooge, komt langs om zijn oom een ‘gelukkig kerstfeest’ te wensen en hem uit te nodigen voor het kerstdiner op eerste kerstdag…

De musical Scrooge, naar een verhaal van Charles Dickens, brengt u helemaal in kerstsferen. Een heerlijke verfilming met prachtige songs op het witte doek van Eeltsje’s Hiem.

Datum: Woensdag 20 december

Aanvang: 13.30 u Eeltsje’s Hiem, Pieter Sipmawei 11, Westeinde Leeuwarden.

Opgave via telefoonnummer: 058 288 66 33 of per e-mail: rudolfnammensma@icloud.com.  (Ook als u van te voren om 12.30 uur wilt dineren voor € 7,50 per persoon.)

Wijkbelang Ledenprijs: € 8,50