WTC nieuws

mcd zuil

Geachte mevrouw/mijnheer,

De afgelopen periode is de door McDonald’s aangevraagde omgevingsvergunning voor een reclamemast in het projectgebied WTC/Cambuur behandeld. De vergunning is op 26 augustus verleend.

Dit betekent dat de vergunning van 26 augustus t/m 7 oktober ter inzage ligt. De bezwarentermijn eindigt na deze zes weken.

De vergunning ligt ter inzage in het gemeentehuis (Oldehoofsterkerkhof 2).

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Rianne Glerum,

Projectleider