Uitnodiging Algemene Leden Vergadering van Wijkbelang Westeinde

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor een Algemene Leden Vergadering van Wijkbelang Westeinde. De vergadering vindt plaats op maandag 8 april aanstaande, ’s avonds om 20.00 uur in Eeltsje’s Hiem. De stukken staan aan het einde van dit bericht. OpeningMededelingenVerslag ledenvergadering d.d. 26 november 2018Jaarverslag en jaarrekening 2018 Verslag Kascommissie Begroting 2019Het Bestuur(interim) voorzitterschapInvulling... Continue Reading →

26 november – ALV Wijkbelang Westeinde – Update

UITNODIGING Hierbij nodigen wij u uit voor een buitengewone ledenvergadering van Wijkbelang Westeinde. De vergadering vindt plaats op maandag 26 november aanstaande, ’s avonds om 20.00 uur in Eeltsje’s Hiem.  U wordt verzocht uw lidmaatschapskaart mee te nemen. AGENDA: Opening Mededelingen Verslag van het tweede deel van de ledenvergadering d.d. 18 juni 2018 (zie wijkblad... Continue Reading →

Extra Algemene Ledenvergadering op dinsdag 26 juni 2018

Het bestuur van wijkvereniging Wijkbelang Westeinde nodigt alle leden van harte uit voor de EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING op 26 juni 2018, aanvang 20.00 uur in MFC Eeltje’s Hiem. AGENDA Opening Concept verslag ALV 24 april 2018 Advies Commissie van Advies Bestuursverkiezing Rondvraag Sluiting Ad. 3 Commissie van Advies (CvA) Naar aanleiding van de laatste ledenvergadering... Continue Reading →

Algemene Ledenvergadering 24 april 2018

Het bestuur van Wijkbelang Westeinde nodigt alle leden van harte uit voor de voorjaarsledenvergadering. U bent van harte welkom op 24 april in MFC Eeltsje's Hiem. De stukken staan aan het einde van dit bericht. AGENDA Opening Mededelingen Opheffing Wijkpanel Beheerstichting Concept verslag ALV 7 november 2017 Jaarverslag en jaarrekening 2017 Verslag kascommissie Afscheid vrijwilligers... Continue Reading →

Agenda Algemene Ledenvergadering 7 november 2017

Algemene Ledenvergadering dinsdag 7 november 2017 20.00 uur te Eeltsje’s Hiem   AGENDA Opening Mededelingen Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 18 april 2017 Statuten en Huishoudelijk reglement Activiteitenplan en begroting 2018 Stand van zaken wijkgebouw Eeltsje’s Hiem Stand van zaken beweegtuin Rondvraag Sluiting De vergaderstukken zijn hieronder te downloaden. De stukken liggen ook in... Continue Reading →

Wijkbelang westeinde | Copyright 2019

Omhoog ↑